Tłumaczenia na język polski:

  • enfant terrible   

Przykładowe zdania z "enfant terrible", pamięć tłumaczeniowa

add example
So ein Enfant terrible bin ich gar nicht, dass ich Sie hier unnötig quälen wollte.Nie jestem takim enfant terrible, żeby państwa tutaj torturować.
Die EU darf nicht in der Rolle des Babysitters eines enfant terrible verharren.Unia Europejska nie może brać na siebie roli "opiekunki do dzieci”; i to do dziecka będącego enfant terrible.
I have just heard the terrible news that less than an hour ago a 70-year-old businessman, Mr Ignacio Uría Mendizabal, was murdered - it is said by ETA, it is not yet confirmed - in the Spanish town of Azpeitia, in the Basque Country.Otrzymałem właśnie straszną wiadomość, że 70-letni przedsiębiorca, pan Ignacio Uria Medizabal został zamordowany niecałą godzinę temu - mówi się, że zabójstwa dokonała ETA, ale nie ma jeszcze potwierdzenia - w hiszpańskim mieście Azpeitia, w Kraju Basków.
Ich möchte einfach mit dem Zitat des Titels eines jüngst erschienenen Films schließen, der sich mit dem Thema dieses Abends beschäftigt, und der wie folgt lautet: "Demain nos enfants nous accuserons"' [Morgen werden uns unsere Kinder anklagen].Podsumowując zacytuję tytuł filmu wprowadzonego ostatnio na ekrany, który dotyczy przedmiotu debaty dzisiejszego wieczoru, a mianowicie "Demain nos enfants nous accuserons” [Jutro oskarżą nas nasze dzieci].
Mit zunehmendem Zeitablauf werden die Bindungen an die alte Heimat schwächer und wird es immer schwieriger , die Wiederherstellung des status quo ante anzustreben ( Fulchiron , H. , La lutte contre les enlèvements d enfants in Le nouveau droit communautaire du divorce et de la responsabilité parentale , Dalloz , 2005 ) .Im więcej czasu upłynie , tym więcej więzi z poprzednim środowiskiem dziecka zostanie zerwanych , tym trudniej będzie żądać powrotu do status quo ante ” ( Hugues Fulchiron , La lutte contre les enlèvements d ’ enfants , Le nouveau droit communautaire du divorce et de la responsabilité parentale , Dalloz 2005 ) .
Die Vielzahl von Diskussionsgruppen , die überall in der Europäischen Union eingerichtet wurden , sind ein Zeichen für das wachsende politische Bewusstsein , von dem die Europäische Kommission , das Europäische Parlament und die lokalen Behörden in ihren Gemeinschaften , Gemeinden o der Regionen profitieren können . Das Projekt Enfant du pays , parents d Europe ( Kinder des Landes , Eltern Europas ) konzentrierte sich auf die Erkundung lokaler Kulturen im europäischen Kontext .Duża liczba grup dyskusyjnych , jakie powstały we wszystkich zakątkach Europy , jest sygnałem rodzącej się świadomości polity cznej , z której korzyści czerpać mogą Komisja Europejska , Parlament Europejski , a także władze lokalne poszczególnych społeczności , gmin lub regionów.Projekt „ Synowie narodów , ojcowie Europy ” ( „ Enfants du pays , parents d ’ Europe ” ) koncentrował się na odkrywaniu kultur lokalnych w kontekście europejskim .
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6 zdań frazy enfant terrible.Znalezione w 0,644 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.