Tłumaczenia na język polski:

  • enfant terrible   

Przykładowe zdania z "enfant terrible", pamięć tłumaczeniowa

add example
Die EU darf nicht in der Rolle des Babysitters eines enfant terrible verharren.Unia Europejska nie może brać na siebie roli "opiekunki do dzieci”; i to do dziecka będącego enfant terrible.
So ein Enfant terrible bin ich gar nicht, dass ich Sie hier unnötig quälen wollte.Nie jestem takim enfant terrible, żeby państwa tutaj torturować.
I have just heard the terrible news that less than an hour ago a 70-year-old businessman, Mr Ignacio Uría Mendizabal, was murdered - it is said by ETA, it is not yet confirmed - in the Spanish town of Azpeitia, in the Basque Country.Otrzymałem właśnie straszną wiadomość, że 70-letni przedsiębiorca, pan Ignacio Uria Medizabal został zamordowany niecałą godzinę temu - mówi się, że zabójstwa dokonała ETA, ale nie ma jeszcze potwierdzenia - w hiszpańskim mieście Azpeitia, w Kraju Basków.
Mit zunehmendem Zeitablauf werden die Bindungen an die alte Heimat schwächer und wird es immer schwieriger , die Wiederherstellung des status quo ante anzustreben ( Fulchiron , H. , La lutte contre les enlèvements d enfants in Le nouveau droit communautaire du divorce et de la responsabilité parentale , Dalloz , 2005 ) .Im więcej czasu upłynie , tym więcej więzi z poprzednim środowiskiem dziecka zostanie zerwanych , tym trudniej będzie żądać powrotu do status quo ante ” ( Hugues Fulchiron , La lutte contre les enlèvements d ’ enfants , Le nouveau droit communautaire du divorce et de la responsabilité parentale , Dalloz 2005 ) .
Die Vielzahl von Diskussionsgruppen , die überall in der Europäischen Union eingerichtet wurden , sind ein Zeichen für das wachsende politische Bewusstsein , von dem die Europäische Kommission , das Europäische Parlament und die lokalen Behörden in ihren Gemeinschaften , Gemeinden o der Regionen profitieren können . Das Projekt Enfant du pays , parents d Europe ( Kinder des Landes , Eltern Europas ) konzentrierte sich auf die Erkundung lokaler Kulturen im europäischen Kontext .Duża liczba grup dyskusyjnych , jakie powstały we wszystkich zakątkach Europy , jest sygnałem rodzącej się świadomości polity cznej , z której korzyści czerpać mogą Komisja Europejska , Parlament Europejski , a także władze lokalne poszczególnych społeczności , gmin lub regionów.Projekt „ Synowie narodów , ojcowie Europy ” ( „ Enfants du pays , parents d ’ Europe ” ) koncentrował się na odkrywaniu kultur lokalnych w kontekście europejskim .
Ich möchte einfach mit dem Zitat des Titels eines jüngst erschienenen Films schließen, der sich mit dem Thema dieses Abends beschäftigt, und der wie folgt lautet: "Demain nos enfants nous accuserons"' [Morgen werden uns unsere Kinder anklagen].Podsumowując zacytuję tytuł filmu wprowadzonego ostatnio na ekrany, który dotyczy przedmiotu debaty dzisiejszego wieczoru, a mianowicie "Demain nos enfants nous accuserons” [Jutro oskarżą nas nasze dzieci].
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6 zdań frazy enfant terrible.Znalezione w 0,491 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.