Tłumaczenia na język polski:

  • doktor     

Przykładowe zdania z "doctor", pamięć tłumaczeniowa

add example
Certificate of specialist doctorświadectwo lekarza specjalisty wydawane przez właściwe władze upoważnione do tego przez ministra zdrowia
Doctor, ich kann die Tür nicht öffnen!Doktorze, nie mogę otworzyć drzwi!
Und Sie sagten, " Ich bin der Doctor und das ist Miss Donna Noble. "A ty odpowiedziałeś:' Jestem Doktor, a to panna Donna Noble '
In Spanien werden ab dem Studienjahr 2008/ 09 alle bestehenden Studiengänge , die zu den Abschlüssen Diplomado , Licenciado und Doctor führen , an allen Hochschulen und in allen Studienbereichen durch Studiengänge ersetzt , die nach der neuen Struktur aufgebaut sind .W Hiszpanii studia prowadzone obecnie na poziomie Diplomado , Licenciado i Doctor būdž zastūpowane nowž strukturž na wszystkich kierunkach studiów i we wszystkich uczelniach poczžwszy od roku 2008 / 09 ; pe Ą ne wprowadzenie jest planowane do roku 2012 .
Der Doctor kennt Sie, aber er sagt mir nicht, wer Sie sindDoktor cię zna, ale nie chce mi powiedzieć kim jesteś
Doctor, hilf ihmDoktorze, pomóż mu
Ferner gibt es einen Doktorgrad , den Doctor philosophiae , der ausschließlich aufgrund einer eigenständigen Forschungsarbeit verliehen wird .Istnieje również możliwość uzyskania odrębnego stopnia doktorskiego , doctor phil osophiae , na podstawie indywidualnej pracy badawczej .
Doctor JonesDoktor Jones
Doctor, du hast noch maximal ‧ Sekunden!Doktorze, masz maksymalnie ‧ sekund!
Ich muss den Doctor finden und ich muss ihm das hier zeigenMuszę znaleźć Doktora i mu to pokazać
Okay, ich hasse das, DoctorNienawidzę tego, Doktorze
Du bist ein Doctor!Ty jesteś Doktorem!
Und Sie wollen, dass wir diesen Affen trauen, Doctor?I ty chcesz, żebyśmy ufali tym małpom, Doktorze?
Titel: DoctorTytuł: Doktor
Der Doctor gab ihn mirDoktor mi go dał
Ich habe das Ende aller Daleks gesehen, und du musst es geschehen lassen, DoctorWidziałem koniec wszystkich Daleków i ty musisz to spowodować, Doktorze
Laboratorios Andromaco SA, Doctor Zamenhof ‧, ‧ Madrid, SpainLaboratorios Andromaco SA, Doctor Zamenhof ‧, ‧ Madrid, Hiszpania
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 97 zdań frazy doctor.Znalezione w 0,23 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.