Tłumaczenia na język polski:

  • doktor     

Przykładowe zdania z "doctor", pamięć tłumaczeniowa

add example
Certificate of specialist doctorświadectwo lekarza specjalisty wydawane przez właściwe władze upoważnione do tego przez ministra zdrowia
Doctor, ich kann die Tür nicht öffnen!Doktorze, nie mogę otworzyć drzwi!
Doctor, hilf ihmDoktorze, pomóż mu
Doctor JonesDoktor Jones
Doctor, du hast noch maximal ‧ Sekunden!Doktorze, masz maksymalnie ‧ sekund!
Ich muss den Doctor finden und ich muss ihm das hier zeigenMuszę znaleźć Doktora i mu to pokazać
Okay, ich hasse das, DoctorNienawidzę tego, Doktorze
Du bist ein Doctor!Ty jesteś Doktorem!
Titel: DoctorTytuł: Doktor
Der Doctor gab ihn mirDoktor mi go dał
Laboratorios Andromaco SA, Doctor Zamenhof ‧, ‧ Madrid, SpainLaboratorios Andromaco SA, Doctor Zamenhof ‧, ‧ Madrid, Hiszpania
Darüber hinaus erkennt die Europäische Gemeinschaft an, dass allgemeine englische Begriffe wie doctor, mountain, sun usw. zur Bezeichnung und Aufmachung australischer Weine verwendet werden könnenPonadto Wspólnota Europejska potwierdza, że do opisu i prezentacji win australijskich można stosować powszechne wyrazy angielskie, takie jak doctor, mountain, sun itp
Dieser Doctor war im Jeep der UNITTen Doktor przyjechał jeepem należącym do UNIT
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 92 zdań frazy doctor.Znalezione w 0,831 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.