wymowa: IPA: /ˈʔaləs ˈɡuːtə tsʊm ɡəˈbuːɐ̯tstaːk/

Tłumaczenia na język polski:

 • wszystkiego najlepszego z okazji urodzin   
  (Interjection  )
   
  Ausruf, mit dem gute Wünsche an jemanden gerichtet werden, der gerade Geburtstag feiert.
 • wszystkiego najlepszego   
  (Interjection  )
   
  Ausruf, mit dem gute Wünsche an jemanden gerichtet werden, der gerade Geburtstag feiert.
 • sto lat   
  (Interjection  )
   
  Ausruf, mit dem gute Wünsche an jemanden gerichtet werden, der gerade Geburtstag feiert.

Picture dictionary

wszystkiego najlepszego, sto lat, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin
wszystkiego najlepszego, sto lat, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin

Przykładowe zdania z "alles Gute zum Geburtstag", pamięć tłumaczeniowa

add example
Alles Gute zum Geburtstag, Muiriel!Sto lat, Muiriel!
Alles Gute zum Geburtstag, LucindaWszystkiego najlepszego, Lucinda
Alles Gute zum GeburtstagWszystkiego najlepszego...Z zeszlego roku
Alles Gute zum Geburtstag!Wszystkieg najlepszego z okazji urodzin!
Das ist eine Feier!Alles Gute zum Geburtstag!Oto jest przyjęcie!
Herr Harbour - Ihnen alles Gute zum Geburtstag. Wir scheinen wieder in die 1990er Jahre zurückgekehrt zu sein.(FR) Pani przewodnicząca! Chociaż życzę panu Harbourowi wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, muszę podkreślić, że mam wrażenie, iż cofnęliśmy się w czasie do lat 90.
Alles Gute zum Geburtstag. "Drogi nadkomisarzu, najlepsze życzenia urodzinowe
Alles Gutes zum Geburtstag, Euro!Wszystkiego najlepszego, euro!
Alles Gute zum Geburtstag, HarrisonWszystkiego najlepszego, Harrison!
Ich möchte dir alles Gute zum Geburtstag wünschenPrzyszlam ci zlozyc zyczenia
" Alles Gute zum Geburtstag! "' Wszystkiego najlepszego "
Alles Gute zum Geburtstag, mein SchatzWszystkiego najlepszego, kochanie
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Herr Harbour, und auf weiterhin gute Zusammenarbeit!Obyśmy nadal owocnie współpracowali!
Wollen wir eine Einigung zum Asylpaket bis 2012 erreichen und so den 60. Geburtstag der Genfer Konvention feiern - und ich glaube, wir alle wollen es -, dann müssen wir bereit sein, einige Kompromisse zu schließen.Jeżeli chcemy doprowadzić do porozumienia w sprawie pakietu azylowego do 2012 roku i tym samym upamiętnić 60. rocznicę Konwencji genewskiej - a sądzę, że wszystkim nam na tym zależy - musimy być gotowi do pewnych kompromisów.
Zum Abschluss möchte ich mich bei allen Berichterstattern bedanken und ihnen gratulieren und ich wünsche Ihnen, Herr Kommissar, alles erdenklich Gute für den weiteren Verlauf der Arbeit.Pragnę na koniec podziękować i pogratulować wszystkim sprawozdawcom, a Panu, Panie Komisarzu, życzyć powodzenia w dalszej pracy.
Gut: Ein Mobiltelefon mit der Möglichkeit zum Freisprechen und Freihören, das unter uneingeschränkter Berücksichtigung aller maßgeblichen Normen, Rechtsvorschriften und Herstelleranleitungen eingebaut wurdeDobrze: Telefon przenośny z zestawem głośnomówiącym został zamontowany w pełni zgodnie ze wszystkimi wymaganymi normami, przepisami i instrukcją producenta
(RO) Im April wurde Bukarest zum ersten Mal von allen Medien in einem ausschließlich guten Licht präsentiert, und zwar aus Anlass des in Rumänien stattfindenden NATO-Gipfels.(RO) W kwietniu z okazji szczytu NATO, który odbył się w Rumunii, pierwszy raz media pokazały Bukareszt jedynie w korzystnym świetle.
vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Beschlusses besteht für nicht in Anhang I der Verordnung aufgeführte Güter mit doppeltem Verwendungszweck, bei denen der Ausführer den begründeten Verdacht hat, dass sie gänzlich oder zum Teil zu einem der erfassten Verwendungszwecke bestimmt sind oder bestimmt sein können, ein Ausfuhrverbot zu Bestimmungszielen außerhalb der Europäischen Gemeinschaft, es sei denn der Ausführer hat sich durch alle zumutbaren Nachforschungen davon überzeugt, dass sie keinem solchen Verwendungszweck zugeführt werdenZ zastrzeżeniem przepisów niniejszego zarządzenia, towary podwójnego zastosowania niewymienione w załączniku I do rozporządzenia, w stosunku do których eksporter ma powody podejrzewać, że ich przeznaczenie całkowicie lub częściowo ma niewłaściwy charakter, obejmuje się zakazem eksportu do jakiegokolwiek miejsca przeznaczenia poza Wspólnotą Europejską, o ile eksporter nie poczynił wszelkich zasadnych wysiłków, aby dowiedzieć się, jakie jest przeznaczenie takich towarów, i nie uzyskał pewności, że nie będą one stosowane w sposób niewłaściwy
im Namen der PPE-DE-Fraktion. - Frau Präsidentin, verehrte Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch ich möchte zunächst damit beginnen, mich bei all denjenigen zu bedanken, die mitgeholfen haben, dass wir am Ende des Tages einen guten Kompromiss zum Telekom-Paket erzielen konnten.Pani przewodnicząca, pani komisarz, panie i panowie! Ja również chciałabym zacząć od podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do osiągnięcia ostatecznego zadowalającego kompromisu w sprawie pakietu telekomunikacyjnego.
die Charta zum Thema Governance, in der auf vielfältige Weise bekräftigt wird, dass es für eine sinnvolle Dezentralisierung einer guten Interaktion zwischen allen Regierungsebenen Voraussetzung bedarf, wobei die zentralstaatliche Ebene arbeitsfähig und effizient sein muss- und das wurde auch von anderer Stelle, einschließlich in Studien der Weltbank und der OECD bestätigtkarta na rzecz wspierania lokalnego sprawowania rządów potwierdza na kilka sposobów, co również zweryfikowano skądinąd w analizie przeprowadzonej przez Bank Światowy i OECD- że korzystna decentralizacja opiera się na dobrym współdziałaniu między różnymi szczeblami władzy, co zakłada trwałość i skuteczność szczebla centralnego
Um das Ziel zu erreichen, die Bibliothek der allgemeinen Öffentlichkeit zu Gute kommen zu lassen, dadurch dass sie allen zugänglich ist, nicht nur in Europa, sondern auch in der übrigen Welt, ist es für Europeana unerlässlich, den kostenlosen Zugang zum verfügbaren Material sicherzustellen.Aby osiągnąć cel w postaci dostępności dla wszystkich, nie tylko w Europie, ale też na całym świecie, najważniejsze jest zagwarantowanie swobodnego dostępu publicznego do prezentowanych w Europeanie materiałów.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte Herrn Mavrommatis erstens zum guten Bericht und zu seiner exzellenten Zusammenarbeit mit allen Kollegen, die daran interessiert waren, und es waren viele, gratulieren.(DE) Panie przewodniczący, panie i panowie! Chciałabym zacząć od złożenia gratulacji posłowi Mavrommatisowi za dobre sprawozdanie i wspaniałą współpracę ze wszystkimi naszymi kolegami zainteresowanymi tą sprawą - a było ich bardzo wielu.
Zu guter Letzt denke auch ich, dass eine Folgenabschätzung durchgeführt werden muss, welche die Auswirkungen eines jeden Abkommens untersucht, vor allem in den empfindlichen europäischen Industriebereichen, wie zum Beispiel der Automobilindustrie, dem Elektroniksektor und der Luftfahrt.I wreszcie: ja również uważam, że należy przeprowadzić oceny skutków, które zbadają konsekwencje wszelkich umów, zwłaszcza w obszarze wrażliwych sektorów europejskich, takich jak przemysł samochodowy, elektroniczny i kosmonautyczny.
Ich stimme den Damen und Herren Abgeordneten zu, die betont haben, dass wir jetzt vor allem eine gute Umsetzung der Verordnung zum Mittelmeer brauchen.Zgadzam się z szanownymi posłami, którzy podkreślali, że obecnie potrzebujemy dobrego wdrożenia rozporządzenia dotyczącego Morza Śródziemnego.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 269273 zdań frazy alles Gute zum Geburtstag.Znalezione w 35,261 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.