wymowa: IPA: /ˈʔaləs ˈɡuːtə tsʊm ɡəˈbuːɐ̯tstaːk/

Tłumaczenia na język polski:

 • wszystkiego najlepszego z okazji urodzin   
  (Interjection  )
   
  Ausruf, mit dem gute Wünsche an jemanden gerichtet werden, der gerade Geburtstag feiert.
 • wszystkiego najlepszego   
  (Interjection  )
   
  Ausruf, mit dem gute Wünsche an jemanden gerichtet werden, der gerade Geburtstag feiert.
 • sto lat   
  (Interjection  )
   
  Ausruf, mit dem gute Wünsche an jemanden gerichtet werden, der gerade Geburtstag feiert.

Picture dictionary

sto lat, wszystkiego najlepszego, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin
sto lat, wszystkiego najlepszego, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin

Przykładowe zdania z "alles Gute zum Geburtstag", pamięć tłumaczeniowa

add example
Alles Gute zum Geburtstag, Muiriel!Sto lat, Muiriel!
Alles Gute zum Geburtstag, HarrisonWszystkiego najlepszego, Harrison!
Das ist eine Feier!Alles Gute zum Geburtstag!Oto jest przyjęcie!
" Alles Gute zum Geburtstag! "' Wszystkiego najlepszego "
Herr Harbour - Ihnen alles Gute zum Geburtstag. Wir scheinen wieder in die 1990er Jahre zurückgekehrt zu sein.(FR) Pani przewodnicząca! Chociaż życzę panu Harbourowi wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, muszę podkreślić, że mam wrażenie, iż cofnęliśmy się w czasie do lat 90.
Alles Gutes zum Geburtstag, Euro!Wszystkiego najlepszego, euro!
Alles Gute zum GeburtstagWszystkiego najlepszego...Z zeszlego roku
Alles Gute zum Geburtstag, mein SchatzWszystkiego najlepszego, kochanie
Alles Gute zum Geburtstag, LucindaWszystkiego najlepszego, Lucinda
Alles Gute zum Geburtstag!Wszystkieg najlepszego z okazji urodzin!
Ich möchte dir alles Gute zum Geburtstag wünschenPrzyszlam ci zlozyc zyczenia
Alles Gute zum Geburtstag. "Drogi nadkomisarzu, najlepsze życzenia urodzinowe
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Herr Harbour, und auf weiterhin gute Zusammenarbeit!Obyśmy nadal owocnie współpracowali!
Wollen wir eine Einigung zum Asylpaket bis 2012 erreichen und so den 60. Geburtstag der Genfer Konvention feiern - und ich glaube, wir alle wollen es -, dann müssen wir bereit sein, einige Kompromisse zu schließen.Jeżeli chcemy doprowadzić do porozumienia w sprawie pakietu azylowego do 2012 roku i tym samym upamiętnić 60. rocznicę Konwencji genewskiej - a sądzę, że wszystkim nam na tym zależy - musimy być gotowi do pewnych kompromisów.
(IT) Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mein großer Dank geht an den Berichterstatter, Herrn Florenz, weil er gute Arbeit geleistet und weil er vor allem die monatelange Tätigkeit des Nichtständiger Ausschuss zum Klimawandel unter der sachkundigen Leitung seines Vorsitzenden, Guido Sacconi, gewürdigt hat.Panie przewodniczący, szanowni państwo! Chciałbym podziękować sprawozdawcy, panu posłowi Florenzowi, ponieważ pracował on bardzo ciężko i ocenił on kilkumiesięczną pracę Komisji tymczasowej do spraw zmian klimatycznych, której przewodzi pan poseł Guido Sacconi.
(FR) Herr Präsident, Frau Kommissarin, Herr Minister, werte Kolleginnen und Kollegen! Der Umweltausschuss hat eine sehr gute Entschließung angenommen, deshalb hoffe ich, dass die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten den darin enthaltenen Empfehlungen Rechnung tragen, vor allem der Aufforderung, bei der Bonner Konferenz Initiativgeist und Überzeugungskraft an den Tag zu legen, jedoch auch intern dafür zu wirken, dass bis zum Jahr 2010 der Verlust der Artenvielfalt innerhalb der Europäischen Union gestoppt wird.Komisja ds. Środowiska Naturalnego przyjęła bardzo dobrą rezolucję i mam nadzieję, że Komisja Europejska i państwa członkowskie wezmą pod uwagę liczne zalecenia w niej zawarte, przede wszystkim wezwanie do objęcia przewodnictwa podczas konferencji w Bonn, lecz również nawołanie do zwiększenia wysiłków na rzecz walki z utratą różnorodności biologicznej w Unii Europejskiej do 2010 r.
Beim Aufbau der erforderlichen Fähigkeiten liegt der Schwerpunkt beispielsweise in folgenden Bereichen: Verbesserung der Wirksamkeit und Effizienz aller sicherheitsrelevanten Systeme, der Ausrüstung, der Instrumente und der Verfahren, die an Grenzübertrittsstellen zum Einsatz kommen (z. B. Identifizierung von Personen beim Grenzübertritt, nichtinvasive Erkennung von Personen und Gütern, Aufspüren von Substanzen, Probenentnahme, räumliche Erkennung einschließlich der Datenerfassung und-auswertung usw.); Verbesserung der Sicherheit der europäischen Land- und Seegrenzen (z. B. durch nichtinvasive bzw. unter Wasser durchgeführte Erkennung von Fahrzeugen, Standortbestimmung von Fahrzeugen, räumliche Erkennung einschließlich Datenerfassung und-auswertung, Überwachung, Fernoperationen usw.); Sicherheit des Seeverkehrs; Bewertung und Bewältigung von (illegalen) EinwanderungsströmenW celu stworzenia wymaganych zdolności nacisk zostanie położony na kwestie takie jak: zwiększanie skuteczności i wydajności wszystkich związanych z bezpieczeństwem systemów, wyposażenia, narzędzi i procesów stosowanych na przejściach granicznych (np. identyfikacja osób zgłaszających się, nieinwazyjne metody wykrywania osób i towarów, wykrywanie substancji, badania wyrywkowe, rozpoznanie przestrzenne, w tym zbieranie i analiza danych, etc.); zwiększenie bezpieczeństwa europejskich granic lądowych i morskich (np. przez nieinwazyjne i podwodne wykrywanie pojazdów, śledzenie pojazdów, rozpoznanie przestrzenne, w tym zbieranie i analizę danych, nadzór, operacje z oddalenia etc.); bezpieczeństwo morskie; ocena i zarządzanie (nielegalnym) napływem imigrantów
Mit Blick auf die Binnenverkehrsträger können Schiene und Binnenschifffahrt vor allem bei längeren Entfernungen und je nach Art der zu transportierenden Güter eine Alternative zum Straßengüterverkehr sein, wenn die Qualität der Dienstleistung mindestens gleichwertig ist und die Kosten für den unvermeidlichen Umschlag der Güter akzeptabel sindJeśli chodzi o różne rodzaje transportu lądowego i śródlądowego, transport kolejowy i wodny transport śródlądowy mogą, zwłaszcza na dłuższych odcinkach i zależnie od rodzaju transportowanych towarów, stanowić alternatywę dla drogowego transportu towarów, jeśli jakość usług jest przynajmniej podobna, a koszty (nieuniknionego) przeładunku są do przyjęcia
Dieser Vorschlag, der inhaltlich neutral und unstrittig sein soll, ist eine gute Gelegenheit, Fehler auf der Detailebene zu korrigieren, was in den technischen Anhängen bereits geschieht und in der Festlegung einheitlicher Definitionen, die quer durch alle einschlägigen Rechtsvorschriften gelten sollen, zum Ausdruck kommtOmawiany wniosek, którego treść ma zgodnie z zamierzeniami być neutralna i nie budzić kontrowersji, stanowi wspaniałą okazję do poprawienia błędów na poziomie szczegółowym, co ma już miejsce w odniesieniu do technicznych załączników
Alles gut und schön, falls wir den Funk zum Laufen kriegenBędzie dobrze, jeśli zdołamy naprawič radio
Ich wollte daher allen Berichterstattern für diese sehr guten Berichte danken, und insbesondere sowohl Herrn Zver als auch Frau Honeyball, denn zum ersten Mal beschäftigen wir uns umfassend mit dem Thema Erziehung und Bildung.Dlatego chciałem podziękować wszystkim sprawozdawcom za te bardzo dobre sprawozdania, zarówno panu Zverowi i pani Honeyball dlatego, że po raz pierwszy traktujemy edukację w sposób kompleksowy.
Alle Anbauflächen in den neuen Mitgliedstaaten, die zum Zeitpunkt der Zahlungsbeantragung gute landwirtschaftliche und umweltmäßige Bedingungen aufweisen, sollten förderfähig seinWszystkie grunty w nowych państwach członkowskich, które spełniają zasady dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska w momencie zgłoszenia wniosku o dopłaty, powinny być kwalifikowalne
Hoffen wir, dass sich alles zum Guten wendetMiejmy nadzieję, że sprawy się ułożą
Ich vertrete als Abgeordneter London, die großartigste Stadt der Welt, in der auch zufällig die zwei größten Finanzdistrikte Europas beheimatet sind. Zum einen ist dies die City of London, die, wie wir alle wissen, das bedeutendste Finanzzentrum der Welt ist, und zum zweiten sind es die Docklands, nämlich Canary Wharf, die früher mit Gütern aller Art in der ganzen Welt Handel trieben und nun weltweit mit Finanzdienstleistungen handeln.Pani przewodnicząca! Reprezentuję Londyn, największe miasto świata, w którym znajdują się dwie największe dzielnice finansowe Europy: po pierwsze City of London, która, jak wszyscy wiemy, jest wyróżniającą się siłą finansową na świecie, a po drugie, Docklands - Canary Wharf - z której kiedyś prowadzono na cały świat handel wszelkiego rodzaju towarami, a teraz prowadzi się globalny handel usługami finansowymi.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 269273 zdań frazy alles Gute zum Geburtstag.Znalezione w 93,181 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.