Tłumaczenia na język polski:

 
składać

Less reliable translations

We don't have straight translations, but we think one of translations given below may be right. Be careful.

Przykładowe zdania z "abstatten", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wer schon einmal wie ich auf einer Deponie gestanden hat, weiß, wie schrecklich es ist, dort einzuatmen und ich finde, dass die Öffentlichkeit, die ihren Müll dorthin verbringen lässt, vielleicht einmal einer Deponie einen Besuch abstatten sollte.Jeśli stanie się na składowisku, tak jak ja to zrobiłam, i odetchnie głębiej, to wrażenia są okropne. Uważam, że ci, którzy popierają składowiska powinni je odwiedzić.
Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstattenOprócz tego jednostka notyfikowana może przeprowadzać u producenta niezapowiedziane inspekcje
Die Nationalen Sicherheitsbehörden/Beauftragten Sicherheitsbehörden, die mit einem als EU-Verschlusssache eingestuften Auftrag befasst sind, können jedoch ein Verfahren vereinbaren, nach dem die Vorkehrungen für Besuche, die Mitglieder des Personals industrieller oder anderer Einrichtungen abstatten, direkt getroffen werden könnenJednakże KWB/WWB zaangażowane w umowę niejawną UE mogą wyrazić zgodę na procedurę, zgodnie z którą wizyty pracowników podmiotów prowadzących działalność przemysłową lub inną mogą być uzgadniane bezpośrednio
Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstattenPonadto jednostka notyfikowana może składać producentowi niezapowiedziane wizyty
Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem bzw. den Antragsteller(n) an den betreffenden Standorten unangemeldete Besuche abstattenPonadto jednostka notyfikowana może przeprowadzać w obiektach wnioskodawców niezapowiedziane wizytacje
Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem bzw. den Antragsteller(n) an den betreffenden Standorten unangemeldete Besuche abstattenPonadto jednostka notyfikowana może przeprowadzać w obiektach wnioskodawców niezapowiedziane inspekcje
Wenn wir bei den gemeinsamen Werten sind, dann will ich Ihnen im Namen meiner Fraktion einen besonderen Dank abstatten dafür, dass Sie den Kampf um die Ächtung der Todesstrafe in den Mittelpunkt Ihrer Aktivitäten gestellt haben, und dass wir einen Europäischen Tag gegen die Todesstrafe haben, ist ein Ruhmesstück der portugiesischen Ratspräsidentschaft!Skoro mówimy o wspólnych wartościach, chciałbym panu w imieniu mojej grupy szczególnie podziękować za skoncentrowanie wysiłków na bitwie o zniesienie kary śmierci i za ustanowienie Europejskiego Dnia przeciwko Karze Śmierci, który jest jednym z powodów do dumy prezydencji portugalskiej.
Die Nationalen Sicherheitsbehörden/Beauftragten Sicherheitsbehörden, die mit einem als EU-Verschlusssache eingestuften Auftrag befasst sind, können jedoch ein Verfahren vereinbaren, nach dem die Vorkehrungen für Besuche, die Mitglieder des Personals industrieller oder anderer Einrichtungen abstatten, direkt getroffen werden könnenJednakże KWB/DSA zaangażowane w umowę niejawną UE mogą wyrazić zgodę na procedurę, zgodnie z którą wizyty pracowników podmiotów prowadzących działalność przemysłową lub inną mogą być uzgadniane bezpośrednio
Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem bzw. den Antragsteller(n) an den betreffenden Standorten unangemeldete Besuche abstattenDodatkowo jednostka notyfikowana może przeprowadzać niezapowiedziane wizytacje we właściwych obiektach wnioskodawców, o których mowa w punkcie
Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem bzw. den Antragsteller(n) an den betreffenden Standorten unangemeldete Besuche abstattenDodatkowo jednostka notyfikowana może przeprowadzać niezapowiedziane inspekcje w pomieszczeniach wnioskodawców, o których mowa w punkcie
Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstattenOprócz tego jednostka notyfikowana może składać producentowi niezapowiedziane wizyty
Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstattenPonadto jednostka notyfikowana może przeprowadzić nieplanowane kontrole w siedzibie producenta
Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstattenDodatkowo jednostka notyfikowana może składać wytwórcy niezapowiedziane wizyty
(EL) Herr Präsident! Eine ganz kurze Anmerkung zu unserer Tagesordnung für Donnerstag: Der französische Präsident, Nicolas Sarkozy, wird uns einen Besuch abstatten, um über die Zukunft Europas angesichts der tiefen Krise in Europa zu sprechen.(EL) Panie przewodniczący! Bardzo krótki komentarz odnośnie do naszego programu na czwartek: francuski prezydent, pan Sarkozy, przybędzie do nas w celu omówienia kwestii przyszłości stojącej przed poważnym kryzysem Europy.
Sie hätten Besuche abstatten sollenTy powinieneś odwiedzać parafian
Darüber hinaus kann (können) die Benannte(n) Stelle(n) den in Nummer ‧ genannten Standorten des (der) Antragsteller(s) unangemeldete Besuche abstattenDodatkowo jednostka notyfikowana (jednostki notyfikowane) może składać niezapowiedziane wizyty w obiektach zgłaszającego (zgłaszających) wymienionych w pkt
Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstattenDodatkowo jednostka notyfikowana może przeprowadzać niezapowiedziane kontrole u producenta
Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstattenPonadto jednostka notyfikowana może przeprowadzać u producenta niezapowiedziane wizytacje
Die Kommission würde normalerweise auch einen Kontrollbesuch abstattenKomisja również przeprowadziłaby wizytę weryfikacyjną na miejscu produkcji
Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstattenJednostka notyfikowana może dodatkowo składać producentowi niezapowiedziane wizyty
Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstattenPonadto jednostka notyfikowana może przeprowadzać u producenta niezapowiedziane inspekcje
Von nun an werden wir es auch ganz selbstverständlich finden, wenn Menschen, die in der Nähe der Grenze wohnen, dem anderen Land einfach mal einen Besuch abstatten, genauso selbstverständlich, wie sie, sagen wir mal, von Budapest nach Budakeszi mit dem Auto oder dem Bus Nr. 22 fahren oder laufen.Od tej pory będziemy uważać za oczywisty fakt, że ludzie, którzy mieszkają blisko granicy, mogą udać się do innego kraju tak naturalnie jak, powiedzmy, samochodem, autobusem numer 22 lub pieszo z Budapesztu do Budakeszi.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 44 zdań frazy abstatten.Znalezione w 0,338 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.