Tłumaczenia na język polski:

 
składać

Less reliable translations

We don't have straight translations, but we think one of translations given below may be right. Be careful.

Przykładowe zdania z "abstatten", pamięć tłumaczeniowa

add example
Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstattenPonadto jednostka notyfikowana może przeprowadzać u producenta niezapowiedziane inspekcje
Der größte belgische Landwirtschaftsverband wird ebenfalls einen Besuch in Bayern abstatten , um sich zu informieren , wie bei den Landwirten das Interesse für Biokraftstoffe geweckt und die Vorteile bekannt gemacht werden können .Testy czystego oleju roślinnego w elektrociepłowni .
Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstattenJednostka notyfikowana może dodatkowo składać producentowi niezapowiedziane wizyty
Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstattenDodatkowo jednostka notyfikowana może składać wytwórcy niezapowiedziane wizyty
Sie hätten Besuche abstatten sollenTy powinieneś odwiedzać parafian
Die Nationalen Sicherheitsbehörden/Beauftragten Sicherheitsbehörden, die mit einem als EU-Verschlusssache eingestuften Auftrag befasst sind, können jedoch ein Verfahren vereinbaren, nach dem die Vorkehrungen für Besuche, die Mitglieder des Personals industrieller oder anderer Einrichtungen abstatten, direkt getroffen werden könnenJednakże KWB/DSA zaangażowane w umowę niejawną UE mogą wyrazić zgodę na procedurę, zgodnie z którą wizyty pracowników podmiotów prowadzących działalność przemysłową lub inną mogą być uzgadniane bezpośrednio
Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstattenOprócz tego jednostka notyfikowana może przeprowadzaću producenta niezapowiedziane inspekcje
Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstattenPonadto jednostka notyfikowana może składać producentowi niezapowiedziane wizyty
Dies gilt ungeachtet der Dauer von Besuchen, die sie ihren Familien eventuell von Zeit zu Zeit abstattenJest to niezależne od czasu trwania ewentualnych odwiedzin tych osób u rodziny
Darüber hinaus kann (können) die Benannte(n) Stelle(n) den in Nummer ‧ genannten Standorten des (der) Antragsteller(s) unangemeldete Besuche abstattenDodatkowo jednostka notyfikowana (jednostki notyfikowane) może składać niezapowiedziane wizyty w obiektach zgłaszającego (zgłaszających) wymienionych w pkt
Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstattenPonadto jednostka notyfikowana może przeprowadzać u producenta niezapowiedziane wizytacje
Darüber hinaus, Frau De Keyser, ist es in meinem Amt als Kommissar für Binnenmarkt und Finanzdienstleistungen kein Zufall, dass ich - zusätzlich zu den Besuchen, die ich den Hauptstädten der Union derzeit wöchentlich abstatte, und nach der ersten Reise, die ich in die USA unternehmen musste, da fast all unsere Transaktionen transatlantischer Natur sind - Ende Juli meine zweite Reise in ein Land außerhalb der Union nach Addis Abeba antreten wollte, um die politischen Verantwortlichen der Afrikanischen Union zu treffen.Nawiasem mówiąc, to nie przypadek, że jako komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług finansowych, oprócz obecnych moich cotygodniowych wizyt w każdej ze stolic państw członkowskich Unii i po pierwszej wizycie w Stanach Zjednoczonych, którą musiałem odbyć z uwagi na fakt, że niemalże wszystkie nasze transakcje mają wymiar transatlantycki, druga wizyta poza terytorium Unii, na którą udałem się pod koniec lipca do Addis Abeby na spotkanie z przywódcami Unii Afrykańskiej, budziła mój niepokój.
Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem bzw. den Antragsteller(n) an den betreffenden Standorten unangemeldete Besuche abstattenDodatkowo jednostka notyfikowana może przeprowadzać niezapowiedziane wizytacje we właściwych obiektach wnioskodawców, o których mowa w punkcie
Darüber hinaus kann (können) die benannte(n) Stelle(n) den in Nummer ‧ genannten Standorten des (der) Antragsteller(s) unangemeldete Besuche abstattenDodatkowo, jednostka notyfikowana (jednostki notyfikowane) może składać niezapowiedziane wizyty w obiektach zgłaszającego (zgłaszających) wymienionych w pkt
Wer schon einmal wie ich auf einer Deponie gestanden hat, weiß, wie schrecklich es ist, dort einzuatmen und ich finde, dass die Öffentlichkeit, die ihren Müll dorthin verbringen lässt, vielleicht einmal einer Deponie einen Besuch abstatten sollte.Jeśli stanie się na składowisku, tak jak ja to zrobiłam, i odetchnie głębiej, to wrażenia są okropne. Uważam, że ci, którzy popierają składowiska powinni je odwiedzić.
Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstattenDodatkowo jednostka notyfikowana może przeprowadzać niezapowiedziane kontrole u producenta
Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem bzw. den Antragsteller(n) an den betreffenden Standorten unangemeldete Besuche abstattenDodatkowo jednostka notyfikowana może przeprowadzać niezapowiedziane inspekcje w pomieszczeniach wnioskodawców, o których mowa w punkcie
Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstattenJednostka notyfikowana może ponadto dokonywać niezapowiedzianych wizytacji u producenta
Dafür sollten wir den Berichterstattern und allen Kollegen und Kolleginnen unseren Dank abstatten.Powinniśmy za to podziękować sprawozdawcom i wszystkim członkom tej Izby.
Darüber hinaus kann die benannte Stelle dem Hersteller unangemeldete Besuche abstattenOprócz tego jednostka notyfikowana może przeprowadzać u producenta niezapowiedziane inspekcje
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 46 zdań frazy abstatten.Znalezione w 0,412 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.