Tłumaczenia na język polski:

  • Windows Media Services   

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (23)

verpackte Windows Media-Dateispakowany plik Windows Media
Verwaltung digitaler Rechte für Windows MediaWindows Media Digital Rights Management
Windows Media Audio 9 ProfessionalWindows Media Audio 9 Professional
Windows Media AuthorWindows Media Author
Windows Media Encoder Software Development KitWindows Media Encoder Software Development Kit
Windows Media Format Software Development KitWindows Media Format Software Development Kit
Windows Media Playerprogram Windows Media Player
Windows Media-Audiocodeckoder-dekoder Windows Media Audio
Windows Media-Audioencoderbibliothekbiblioteka koderów audio Windows Media
Windows Media-Bildschirmcodeckoder-dekoder ekranowy Windows Media
Windows Media-ClientKlient pakietu Windows Media
Windows Media-Codierungshilfsprogrammnarzędzie kodowania Windows Media
Windows Media-Codierungsskriptskrypt kodowania Windows Media
Windows Media-DateiPlik pakietu Windows Media
Windows Media-Formatformat Windows Media
Windows Media-Geräte-ManagerMenedżer urządzeń Windows Media
Windows Media-Metadateimetaplik Windows Media
Windows Media-Sprachcodeckoder-dekoder mowy Windows Media
Windows Media-Streamingbibliothekbiblioteka emisji strumieniowych Windows Media
Windows Media-Videocodeckoder-dekoder Windows Media Video
Windows Media-Videodecoderbibliothekbiblioteka dekoderów wideo Windows Media
Windows Media-Videoencoderbibliothekbiblioteka koderów wideo Windows Media
Windows-Dienst für den SchriftartencacheUsługa systemu Windows buforowania czcionek

Przykładowe zdania z "Windows Media-Dienste", pamięć tłumaczeniowa

add example
Außerdem habe die Klägerin die Bereitstellung des Windows-Betriebssystems für Client PCs (Windows Client PC Operating System) vom gleichzeitigen Erwerb eines Windows Media Players abhängig gemachtPonadto Komisja stwierdziła, iż strona skarżąca uzależniała dostępność Windows Client PC Operating System od równoczesnego nabycia Windows Media Player
dass durch die Bündelung des Windows Media Player mit dem Client-PC-Betriebssystem das Risiko der Ausschaltung des Wettbewerbs und der Bremsung der Innovationstätigkeit auf dem Markt für Medienabspielgeräte bestehtPowiązanie przez Microsoft Windows Media Player ze swoim systemem operacyjnym dla komputerów osobistych stwarza poważne zagrożenie wykluczenia konkurencji i ograniczenia innowacyjności na rynku odtwarzaczy mediów
In der Entscheidung wird festgestellt, dass Microsoft durch die Kopplung des Windows Media Player (WMP) an das Windows-PC-Betriebssystem gegen Artikel ‧ EG-Vertrag verstößtNiniejsza decyzja stwierdza, że Microsoft narusza przepisy art. ‧ Traktatu przez zintegrowanie WMP z systemem operacyjnym dla komputerów osobistych Windows (Windows
dass die Microsoft gemachte Auflage, Abnehmern eine Version seines Client-PC-Betriebssystems ohne den Windows Media Player anzubieten, und die Maßnahmen zur Überwachung von deren Befolgung angemessen sind; undśrodek zaradczy polegający na zażądaniu od Microsoft, aby zaoferował nabywcom wersję swojego systemu operacyjnego dla komputerów osobistych niezawierającą Windows Media Player oraz środki mające na celu zapewnienie wdrożenia tego środka są właściwe; oraz
dass Microsoft seine beherrschende Stellung im relevanten Markt der Client-PC-Betriebssysteme missbraucht, indem der Konzern sein Produkt Windows Media Player mit diesen Systemen bündeltMicrosoft nadużył pozycji dominującej na właściwym rynku systemów operacyjnych dla komputerów osobistych, wiążąc z nimi swój produkt Windows Media Player
Zweitens hat das Gericht in Bezug auf den Verstoß durch den gekoppelten Verkauf des Windows-P C-Betriebssystems und des Windows Media Player befunden , dass die von der Kommission vorgenommene Bewertung der Bestandteile des gekoppelten Verkaufs sowohl mit Art. 82 EG als auch mit der Rechtsprechung45 in Einklang steht , und hat daran erinnert , dass es dabei um folgende Bestandteile geht : erstens , bei dem Bindungspr odukt und dem gekoppelten Produkt handelt es sich um zwei verschiedene Produkte , zweitens , das betreende Unternehmen nimmt auf dem Markt des Bindungsprodukts eine beherrschende Stellung ein , drittens , dieses Unternehmen lässt den Verbrauchern nicht die Wahl , das Bindungsprodukt ohne das gekoppelte Produkt zu erwerben , und viertens , die in Rede stehende Praxis schränkt den Wettbewerb ein .W drugiej kolejności , jeśli chodzi o nadużycie w postaci sprzedaży wiązanej systemu operacyjnego Windows dla stacji roboczych i Windows Media Playera , Sąd ocenił , iż dokonana przez Komisję analiza elementów konstytutywnych sprzedaży wiązanej jest zgodna zarówno z art . 82 WE , jak i z orzecznictwem45 , przypominając , iż są to następujące element y : po pierwsze , produkt wiążący i produkt związany są dwoma odrębnymi produktami ; po drugie , dane przedsiębiorstwo zajmuje po zycję dominującą na rynku produktu wiążącego ; po trzecie , wspomniane przedsiębiorstwo nie daje konsumentom wyboru zakupu produktu wiążącego bez produktu związanego ; i po czwarte , sporna praktyka ogranicza konkurencję .
dass Microsoft keinen objektiven Grund für die Bündelung seines Windows Media Player mit seinen Client-PC-Betriebssystemen hatMicrosoft nie jest wstanie przedstawić obiektywnego uzasadnienia powiązania Windows Media Player ze swoimi systemami operacyjnymi dla komputerów klienckich
Zweitens habe die Kommission zu Unrecht festgestellt, dass die Klägerin gegen Artikel ‧ EG verstoße, indem sie die Bereitstellung ihrer PC-Betriebssysteme vom gleichzeitigen Erwerb von Medienfunktionalität mit der Bezeichnung Windows Media Player abhängig machePo drugie, strona skarżąca przywołuje, że Komisja błędnie stwierdziła, iż strona skarżąca naruszyła art. ‧ WE uzależniając dostępność swojego systemu operacyjnego PC od jednoczesnego nabycia aplikacji medialnej, Windows Media Player
Bindung des Erwerbs des Client-PC-Betriebssystems Windows an den gleichzeitigen Erwerb des Windows Media Player (WMP) vom Mai ‧ bis zum Erlass dieser Entscheidungumożliwianie nabycia systemu operacyjnego klient Windows wyłącznie pod warunkiem jednoczesnego zakupu odtwarzacza multimediów Windows (Windows Media Player, WMP) od maja ‧ r. do daty niniejszej decyzji
Die angefochtene Entscheidung beruhe auf einer Ausschlusstheorie, der die Mutmaßung zugrunde liege, dass die weite Verbreitung von Medienfunktionalität unter Windows zu einem unbestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu einer Situation führen könne, in der Inhalteanbieter und Softwareentwickler fast ausschließlich in Windows Media-Formaten kodieren würdenWedług strony skarżącej, zaskarżona decyzja opiera się na spekulacyjnej teorii wykluczenia, zgodnie z którą powszechna dystrybucja aplikacji medialnej w ramach Windows może, w bliżej nieokreślonym czasie doprowadzić do sytuacji, w której dostawcy składników i programiści będą kodować prawie wyłącznie w formatach Windows Media
Abkürzung für D isk a nd e xecution mon itor; Dämonen sind auf allen & UNIX;-Systemen vertreten, um Aufgaben durchzuführen, die unabhängig vom Eingreifen des Anwenders sind. Leser, die mehr Erfahrung mit & Microsoft; & Windows; haben, würden Dämonen und die ihnen übertragenen Aufgaben mit den Diensten vergleichen. Ein Beispiel für einen auf den meisten älteren & UNIX;-Systemen vertretenen Dämonen ist LPD (Line Printer Daemon); & CUPS; wird vielfach als der Nachfolger des LPD in der & UNIX;-Welt gesehen und arbeitet auch über einen DämonSkrót od D isk a nd e xecution mon itor; demony są obecne we wszystkich systemach & UNIX; owych i wykonują operacje niezależne od działań użytkownika. Osoby lepiej zaznajomione z & Microsoft; & Windows; mogą chcieć porównać demony i zadania, za które są odpowiedzialne, z " usługami ". Przykładem obecności demona w większości systemów & UNIX; owych jest LPD (Line Printer Daemon); & CUPS; jest postrzegany jako następca LPD w świecie & UNIX; a i również działa jako demon
Pilotprojekte des MEDIA- Programms könnten als Versuchsfeld dienen, das die Festlegung neuer Standards ermöglicht, die auf die Bedürfnisse des audiovisuellen Sektors zugeschnitten sindProjekty pilotażowe w ramach programu MEDIA mogłyby być polem doświadczalnym i stanowić źródło nowych standardów dla potrzeb sektora audiowizualnego
ist der Auffassung, dass die Möglichkeit geprüft werden sollte, einige Gemeinschaftsprogramme, beispielsweise Media, Kultur, Jugend und Bildung in den Dienst der Informations- und Kommunikationsstrategie zu stellen, was jedoch nicht zu einer Beeinträchtigung ihrer Ziele oder ihrer finanziellen Ausstattung führen darf; so wäre es beispielsweise möglich, über das Programm Media Filme zur Entwicklung der audiovisuellen Industrie in Europa zu finanzieren und gleichzeitig das Image und die Seele der Union zu fördern; begrüßt deshalb die Durchführung einer Europäischen Jugendwoche mit Aktionstagen Jugend im Parlament, die die Bindung der Jugend an Europa stärkenuważa, że należy rozważyć wykorzystanie niektórych programów wspólnotowych, takich jak Media, Kultura, Młodzież lub Edukacja, w związku ze strategią informacyjną i komunikacyjną, chociaż nie powinno to powodować ograniczenia celów i ich finansowania; na przykład program Media mógłby zostać wykorzystany do finansowania filmów w celu pobudzenia rozwoju europejskiego przemysłu audiowizualnego i jednoczesnej promocji wizerunku i ducha Unii; dlatego z zadowoleniem przyjmuje organizację Europejskiego Tygodnia Młodzieży obejmującego dni zajęć pod hasłem Młodzi w Parlamencie, który wzmocni więź młodych ludzi z Europą
vertritt daher die Auffassung, dass MEDIA Mundus sowohl für Kinobetreiber in Europa als auch in Drittländern als Anreiz für die Verbesserung ihres Programmangebots und der Bedingungen für die Uraufführung audiovisueller Werke (Spieldauer, Öffentlichkeitswirksamkeit und Anzahl der Vorführungen) auf der Grundlage der Gegenseitigkeit dienen kannUważa, że MEDIA Mundus może przyczynić się do zachęcania operatorów kin w krajach europejskich i krajach trzecich do poszerzenia, na zasadzie wzajemności, programów oraz poprawy warunków pokazów utworów audiowizualnych pod względem okresu utrzymywania ich na ekranach i reklamowania oraz liczby seansów prapremierowych dla wybranej publiczności
Konzipierung und Entwicklung von Rich-Media-Schnittstellen,-Produkten und-Diensten sowie von Multimediadiensten nach Maßgabe der Normen für die barrierefreie Gestaltung von InternetangebotenProjektowanie i programowanie interfejsów, produktów, usług multimedialnych i usług typu rich media, zgodnie z normami określonymi przez Web accessibility Initiative
Wir müssen daher alle Projekte unterstützen, die der Stärkung dieser Alternative zu den herkömmlichen Medien dienen, und ich freue mich sehr darüber, dass die tschechische Ratspräsidentschaft ihren Beitrag zu einem erfolgreichen Abschluss des Programms "MEDIA Mundus" geleistet hat.Dlatego też musimy wspierać wszystkie projekty, które mogą wzmocnić tę alternatywę w głównym nurcie świata mediów. Cieszę się, że prezydencja czeska przyczyniła się do zakończonego sukcesem utworzenia projektu MEDIA Mundus.
Die entkoppelte Version von Windows darf nicht weniger leistungsstark sein als eine gekoppelte Version von Windows mit WMP, abgesehen davon, dass die WMP-Funktionen per Definition nicht Teil der entkoppelten Version von Windows istWersja Windows bez WMP nie może być mniej sprawna od pakietu Windows z WMP pod względem funkcjonalności WMP, który z definicji nie będzie wchodzić w skład osobnej wersji Windows
& kde; zeichnet sich durch die beiden funktionsstarken Server Lan Information Server (LISa) und den Restricted Lan Information Server (resLISa) aus, die CIFS und andere Server Ihres lokalen Netzwerkes erkennen, wobei sie ähnlich wie das Network Neighbourhood in & Microsoft; & Windows; funktionieren& kde; zawiera potężny serwer o nazwie Lan Information Server (LISa) oraz Restricted Lan Information Server (resLISa) używane do identyfikacji CIFS oraz innych serwerów w Twojej sieci lokalnej i dające funkcjonalność podobną do Otoczenia sieciowego w & Microsoft; & Windows
& Windows-Stil: Zeilenvorschub und WagenrücklaufStyl & Windows (powrót karetki i wysuw wiesza
Hierzu hätte Microsoft lediglich Spezifizierungen der einschlägigen Protokolle, d. h. eine technische Dokumentation, vorlegen müssen, nicht aber den Software-Code von Windows, oder gar dessen Reproduktion durch Sun erlauben müssenWarto zauważyć, że w celu umożliwienia firmie Sun takiej płynnej integracji Microsoft musiał jedynie dostarczyć specyfikacje właściwych protokołów, tzn. dokumentację techniczną, nie musiałby natomiast podawać kodu źródłowego oprogramowania Windows, nie wspominając o udzieleniu firmie Sun zezwolenia na skopiowanie go
Browserkennung (IE ‧ unter Windows XP)NameOpis przeglądarki użytkownika (IE ‧. ‧ na Win XP) Name
Falls Ihre Nachrichten nicht in der Nachrichtenliste erscheinen, kann es sein, dass die Dateien & Windows;-oder & Mac;-Zeilenumbrüche enthalten. Benutzen Sie einen Texteditor, den Befehl recode oder ein Skript, um die & Windows;-oder & Mac;-Zeilenumbrüche durch & UNIX;-Zeilenumbrüche zu ersetzenJeżeli wiadomości się nie pojawią w panelu nagłówków, oznacza to, że Twoje pliki pocztowe w dalszym ciągu mogą zawierać znaki & Windows; lub & Mac;. Użyj edytora tekstów, polecenia recode lub języka skryptów do zmiany oznaczeń & Windows; lub & Mac; na oznaczenia & UNIX
Der Wettbewerber weist darauf hin, dass x‧-Server grundsätzlich mit der branchenüblichen Standardsoftware Microsoft Windows Server arbeiten, während nicht-x‧-basierte Server in der Regel mit individuellen Betriebssystemen oder dem System Unix betrieben werdenKonkurent wskazuje, że serwery x‧ zasadniczo pracują na standardowym dla branży oprogramowaniu Microsoft Windows Server, podczas gdy obsługa serwerów innych niż x‧ zwykle ogranicza się do indywidualnych systemów operacyjnych lub systemu Unix
Nein, im Moment nicht, aber Sie können sich die Quellen herunterladen und Ihre eigene & Windows;-Version erstellen. Das sollte kein großes Problem sein, da Kalzium mit den & Qt;-Bibliotheken von Trolltech geschrieben ist. Aber warum brauchen Sie & Windows;? Besorgen Sie sich das neueste & Linux; und Sie leben im ‧. JahrhundertNie, obecnie nie, ale możesz ściągnąć źródła i stworzyć swoją własną wersję dla & Windows;. Nie powinno to stanowić problememu, gdyż program napisany jest za pomocą biblioteki & Qt; firmy Trolltech. Ale na co Ci & Windows;? Ściągnij najnowszą wersję & Linux-dopelniacz; i korzystaj z pełni jego możliwości
Die angefochtene Entscheidung lasse außerdem die Vorteile außer Acht, die sich aus dem Geschäftsmodell der Klägerin ergäben, das bei technischen Fortschritten oder geänderten Kundenwünschen die Integration neuer Funktionalität in Windows vorseheStrona skarżąca poddaje również pod rozwagę, iż w zaskarżonej decyzji nie uwzględniono korzyści płynących z modelu prowadzenia działalności gospodarczej przez stronę skarżącą, którego element stanowi integracja nowej aplikacji do Windows jako odpowiedź na postęp technologiczny i zmiany w wymaganiach klientów
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 22763 zdań frazy Windows Media-Dienste.Znalezione w 12,676 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.