wymowa: IPA: /ˈʃpʁʊx/

Tłumaczenia na język polski:

 • orzeczenie   
   
  wyrok, decyzja sądu
 • aforyzm   
 • hasło   
  (Noun  n)
 • porzekadło   
 • powiedzenie   
 • sentencja   
 • slogan   
  (Noun  m)
 • wyrok   

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Spruch", pamięć tłumaczeniowa

add example
Entscheidend ist, dass die beiden Länder, Kroatien und Slowenien, zusammenkommen, die Bedingungen festlegen, auch unter Anerkennung eines solchen Spruches, den die dritte Institution, die Mediation, zu leisten hat.Kluczowe znaczenie ma spotkanie się przez dwa kraje - Chorwację i Słowenię - i podjęcie decyzji o warunkach i o akceptacji wyroku, który w drodze mediacji wyda instytucja niezależna.
Es wird sehr viel über die wissensbasierte Gesellschaft gesprochen, dabei frage ich mich, ob dieses Konzept heute nicht nur ein markanter Spruch ist, der in den Medien gut ankommt.Bardzo dużo się mówi o społeczeństwie opartym na wiedzy, ale zastanawiam się, czy ta koncepcja nie stała się po prostu chwytliwą frazą, która dobrze brzmi w mediach.
Es waren Sprüche aus der sozialistischen Mottenkiste, die uns in den Fragen der Globalisierung überhaupt nicht voranbringen.Były one pełne stwierdzeń z zamierzchłych czasów socjalistycznej chwały, które nie przynoszą nam żadnych korzyści w stawianiu czoła globalizacji.
Ich habe ein paar Sprüche auf Lager und teure AnzügeTo kwestia kilku dobrych zdań... kilku garniturów...... a wszyscy faceci byliby tacy sami
(PT) Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Piecyk! Jedem, der zurzeit am Berlaymont-Gebäude vorübergeht, wird die riesige Plakatwand mit dem Spruch "Ein Meer von Möglichkeiten" auffallen, der auf den Europäischen Tag des Meeres (den wir heute begehen) und die europäische Meerespolitik Bezug nimmt.(PT) Pani przewodnicząca, panie i panowie, panie pośle Piecyk! Każdy, kto w tej chwili minie budynek Berlaymont, ujrzy olbrzymi szyld z napisem "Ocean szans” w nawiązaniu do (obchodzonego dzisiaj) Europejskiego Dnia Morza i europejskiej polityki morskiej.
Wieso setzt du deine Sprüche nicht in Schoten um?Zaryzykujesz własną śluzówkę?
Der Spruch des Schiedsgerichtes wird für die beigetretene Partei auf die gleiche Weise wie für die Streitparteien verbindlichOrzeczenie sądu arbitrażowego staje się wiążące dla interwenienta w taki sam sposób, jak dla stron sporu
Und lustige Spruchel śmiesznych powiedzonek też
Der Spruch des Schiedsgerichts ist mit einer Begründung zu versehenTrybunał arbitrażowy wydaje orzeczenie wraz z uzasadnieniem
Daher kommt dieser SpruchDlatego pochodzenia zdanie
Es liegt nicht am SpruchTo nie jest wina zaklęcia
Wenn wir diesen Spruch auf die Rechte der Frauen in Afghanistan anwenden, bleibt uns ein erschütterndes Bild.Kiedy odniesiemy to stwierdzenie do sytuacji kobiet w Afganistanie, otrzymamy szokujący obraz.
Dennoch müssen wir sichergehen, dass diese Vorschläge mehr als nur politische Sprüche sind und sie so schnell wie möglich umgesetzt werden.Musimy jednak sprawić, aby wnioski te były czymś więcej niż tylko wypowiedziami politycznymi i podjąć działania w celu ich jak najszybszego wdrożenia.
Daher bin ich sehr froh darüber, dass u. a. auch in den Erwägungsgründen klar darauf hingewiesen wird, dass wir einerseits natürlich nicht bereit sind, kriminelle Aktivitäten zu akzeptieren, aber andererseits auch nicht bereit sind, zuzulassen, dass ohne richterlichen Spruch, ohne Rechtsgrundlage eingeschritten wird.Dlatego cieszy mnie bardzo między innymi to, że w preambule bardzo wyraźnie zaznaczono, że z jednej strony oczywiście nie jesteśmy gotowi zaakceptować działalności przestępczej, ale z drugiej strony nie jesteśmy też gotowi zezwolić na interwencję bez wyroku sądowego, bez podstaw prawnych.
Inzwischen schreibe ich einen neuen Spruch, der euch in eure Zeit zurückbringtJa tymczasem napiszę nowe zaklęcie, które odeśle was z powrotem
Wenn ich so sagen darf, Frau Kommissarin, handelt es sich um ein enormes Vorhaben, und die Kommission geht schließlich "mutig dorthin, wo noch keine Kommission je zuvor gewesen ist", um es einmal in Anlehnung an einen Spruch des Raumfahrtzeitalters auszudrücken.Jeśli wolno mi tak powiedzieć, jest to olbrzymie przedsięwzięcie i - odwołując się do żargonu ery kosmicznej - w tym przypadku Komisja Europejska "z odwagą wkracza na terytorium, na które jeszcze nigdy nie wkroczyła przed nią żadna Komisja”.
Es ist ein nobles Beispiel und ein Maßstab, sowie eine Lektion, die uns das zweitärmste Land der Erde erteilt hat. Als wir das Gericht betraten, sahen wir den Spruch "Kein Friede ohne Gerechtigkeit".Jest dobrym przykładem i punktem odniesienia, stanowi też dobrą lekcję daną nam przez drugi pod względem ubóstwa na naszej planecie: kiedy weszliśmy do budynku trybunału, zobaczyliśmy hasło "nie ma pokoju bez sprawiedliwości”.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 82 zdań frazy Spruch.Znalezione w 0,521 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.