wymowa: IPA: /ˈʃpʁʊx/

Tłumaczenia na język polski:

 • orzeczenie   
   
  wyrok, decyzja sądu
 • aforyzm   
 • hasło   
  (Noun  n)
 • porzekadło   
 • powiedzenie   
 • sentencja   
 • slogan   
  (Noun  m)
 • wyrok   

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Spruch", pamięć tłumaczeniowa

add example
Ich spare mir Sprüche wie " Ich als Steuerzahler "... aber mehr kannst du nicht für mich tun?Nie zacznę teraz na nutę " płacę podatki "... ale czy to już wszystko, co możesz zrobić?
Es waren Sprüche aus der sozialistischen Mottenkiste, die uns in den Fragen der Globalisierung überhaupt nicht voranbringen.Były one pełne stwierdzeń z zamierzchłych czasów socjalistycznej chwały, które nie przynoszą nam żadnych korzyści w stawianiu czoła globalizacji.
Daher bin ich sehr froh darüber, dass u. a. auch in den Erwägungsgründen klar darauf hingewiesen wird, dass wir einerseits natürlich nicht bereit sind, kriminelle Aktivitäten zu akzeptieren, aber andererseits auch nicht bereit sind, zuzulassen, dass ohne richterlichen Spruch, ohne Rechtsgrundlage eingeschritten wird.Dlatego cieszy mnie bardzo między innymi to, że w preambule bardzo wyraźnie zaznaczono, że z jednej strony oczywiście nie jesteśmy gotowi zaakceptować działalności przestępczej, ale z drugiej strony nie jesteśmy też gotowi zezwolić na interwencję bez wyroku sądowego, bez podstaw prawnych.
Über diese Stadt ist schon so viel gesagt worden...... aber ein Spruch gefällt mir wirklich gutPowiedziano o nim wiele... ale mnie spodobalo sie jedno
Der Spruch war gut.- Der war sogar sehr gutWydało mi się, że to dobry tekst
Inzwischen schreibe ich einen neuen Spruch, der euch in eure Zeit zurückbringtJa tymczasem napiszę nowe zaklęcie, które odeśle was z powrotem
Entweder wir nehmen die Erklärungen ernst oder aber wir ziehen nur eine Show ab, klopfen Sprüche und schwören hoch und heilig, dass es sich dabei um die Realität handelt, während wir in Wirklichkeit das Gegenteil machen und die Entwicklung behindern.Albo więc traktujemy poważnie deklarację, albo też tworzymy teatr, gdzie deklarujemy slogany i zaklinamy rzeczywistość, w praktyce robiąc coś zupełnie odwrotnego, hamując rozwój.
Und was war dein miesester Spruch, um am nächsten Morgen- jemanden wieder loszuwerden?Najokrutniejsze kłamstwo, którym wypędziłeś laskę z łóżka?
Auf der gleichen Website bin ich jedoch auch auf eine Passage aus dem Buch Jeremia gestoßen: "Es gibt eine Hoffnung für deine Nachkommen - Spruch des Herrn: Die Söhne werden zurückkehren in ihre Heimat."Jednakże na tej samej stronie natknąłem się na ustęp z Księgi Jeremiasza: "I wtedy rozległ się głos Boga: Jest nadzieja dla twego potomstwa, wrócą synowie do swych granic”.
Und Ryan macht Sprüche, ja?Zgadza się, to z wielką gębą
Dennoch müssen wir sichergehen, dass diese Vorschläge mehr als nur politische Sprüche sind und sie so schnell wie möglich umgesetzt werden.Musimy jednak sprawić, aby wnioski te były czymś więcej niż tylko wypowiedziami politycznymi i podjąć działania w celu ich jak najszybszego wdrożenia.
Es wird sehr viel über die wissensbasierte Gesellschaft gesprochen, dabei frage ich mich, ob dieses Konzept heute nicht nur ein markanter Spruch ist, der in den Medien gut ankommt.Bardzo dużo się mówi o społeczeństwie opartym na wiedzy, ale zastanawiam się, czy ta koncepcja nie stała się po prostu chwytliwą frazą, która dobrze brzmi w mediach.
Der Spruch wird durch das Schiedsgericht den Streitparteien und der Internationalen Kommission übermitteltOrzeczenie jest przekazywane przez sąd arbitrażowy stronom sporu i Międzynarodowej Komisji
Klau mir bloß diesen Spruch nichtSpokojnie, to mój pomysl
Der Spruch des Schiedsgerichtes wird für die beigetretene Partei auf die gleiche Weise wie für die Streitparteien verbindlichOrzeczenie sądu arbitrażowego staje się wiążące dla interwenienta w taki sam sposób, jak dla stron sporu
Die weisen Sprüche liefern dann die AnwälteZarty zarezerwowane sa dla oskarzycieli
Ich hoffe außerdem, dass die polnische Regierung - angesichts der Tatsache, dass 80 % der polnischen Bevölkerung unsere Mitgliedschaft in der Europäischen Union befürworten - den letzten Schritt zur endgültigen Akzeptanz des Vertragsentwurfs gehen wird und so zeigt, dass sie den Spruch "ein starkes Polen in einem starken Europa" versteht.Mam również nadzieję, że polski rząd - biorąc pod uwagę, że 80% polskiego społeczeństwa popiera nasze członkostwo w Unii Europejskiej - przyczyni się do ostatecznego przyjęcia projektu Traktatu, a tym samym udowodni, że rozumie hasło "silna Polska w silnej Europie”.
Gebt ihm einen SpruchClark... podaj mu tekst
Der Spruch "Europe has been good to Ireland."Europa jest dobra dla Irlandii.
Das erinnert mich an den alten Spruch, der Sun Tzu zugeschrieben wird, aber durch Kennedy eigentlich bekannt wurde: Wer friedlichen Protest verbietet, beschwört gewalttätige Revolutionen herauf.Przypominam sobie stare powiedzenie, przypisywane Sun Tzu, ale znane dzięki Kennedy'emu: wobec tych, którzy uniemożliwiają pokojowy protest, brutalny protest jest nieunikniony.
Im Spruch der Entscheidung fehle insbesondere eine Einschränkung auf jene Verbreitungsformen (Satellit, Internet und Kabel), mit denen sich die Kommission in ihren Überlegungen befasseW sentencji decyzji brakuje w szczególności ograniczenia do tych form rozpowszechniania (satelita, Internet i kabel), którymi Komisja zajmowała się w swoich rozważaniach
Der Spruch des Schiedsgerichts ist mit einer Begründung zu versehenTrybunał arbitrażowy wydaje orzeczenie wraz z uzasadnieniem
Herr Ratspräsident, ich erinnere daran, dass nach dem Spruch des Gerichtshofs beispielsweise in Niedersachsen für ein und dieselbe Arbeit auf ein und derselben Baustelle ein Arbeitnehmer aus einem anderen Mitgliedstaat nur die Hälfte des Mindestlohns erhält, der für die deutschen Arbeitnehmer gilt.Panie urzędujący przewodniczący! Proszę pozwolić mi przypomnieć, że według Komisji, w Dolnej Saksonii za tę samą pracę na tej samej budowie robotnik z innego państwa członkowskiego może otrzymać połowę minimalnej stawki wynagrodzenia należnej robotnikowi niemieckiemu.
Wieso setzt du deine Sprüche nicht in Schoten um?Zaryzykujesz własną śluzówkę?
Da ist was dran, diesen Spruch kenn ich.Aber sie gewinnen doch immer. Sie haben jedes Mal gewonnenJeżeli nigdy wcześniej nie przegrali... i nigdy nie zremisowali, to czy nie wygrywali ze wszystkimi?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 82 zdań frazy Spruch.Znalezione w 0,411 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.