Tłumaczenia na język polski:

  • simens   
     
    SI-Einheit des elektrischen Leitwerts mit dem Einheitensymbol „S“ = A/V

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (3)

siemenssiemens
Siemens-Martin-Ofen
Siemens-Schuckert D.IIISiemens-Schuckert D.IV

Przykładowe zdania z "Siemens", pamięć tłumaczeniowa

add example
In Deutschland hätten Siemens und VA Tech einen gemeinsamen Marktanteil von rund [‧-‧] % am Gesamtmarkt, gefolgt von Balfour Beatty mit einem ähnlich hohen Marktanteil und fünf kleineren WettbewerbernŁączny udział przedsiębiorstw Siemens i VA Tech w niemieckim rynku wynosi ok. [‧-‧] % całego rynku, na kolejnym miejscu znajduje się przedsiębiorstwo Balfour Beatty z podobnym udziałem w rynku, a dalej pięciu mniejszych konkurentów
Die Frage, ob der Informationsvorteil gegenüber seinem stärksten Wettbewerber SMS und der Vorsprung in der Marktmacht gegenüber Danieli Siemens/VAI in eine beherrschende Stellung versetzt, kann offen bleibenNierozstrzygnięta może pozostać kwestia, czy wynikająca z wymiany informacji korzyść w stosunku do najsilniejszego konkurenta, przedsiębiorstwa SMS, oraz przewaga siły rynkowej w stosunku do przedsiębiorstwa Danieli spowodują, że Siemens i VAI osiągną pozycję dominującą
Keine Einwände gegen einen angemeldeten Zusammenschluss (Sache COMP/M.‧- Siemens/UGS CorporationBrak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.‧- Siemens/UGS Corporation
Sache COMP/M.‧- Jabil/Nokia Siemens Networks OySprawa COMP/M.‧- Jabil/Nokia Siemens Networks Oy
Außerdem würde in diesen Produktmärkten die Anzahl der glaubwürdigen Wettbewerber von ‧ auf ‧ zurückgehen (Siemens/VA Tech, Areva und ABBPonadto na rynkach produktowych liczba wiarygodnych oferentów spadnie z ‧ do ‧ (Siemens/VA Tech, Areva i ABB
Außerdem gibt es eine Reihe anderer Wettbewerber, die vor allem in der Ebene ‧ tätig sind, wo die Zutrittsschranken niedriger sind als in der Ebene ‧, oder bei Nischenlösungen im Wettbewerb zu Siemens/VA TechPonadto działają liczni inni konkurenci, przede wszystkim na poziomie ‧, gdzie progi dostępu do rynku są niższe niż na poziomie ‧, lub oferując rozwiązania niszowe, konkurencyjne w stosunku do oferty Siemens i VA Tech
Siemens und VA Tech sind in der Gebäudetechnik tätig, die nach Auffassung von Siemens in eine Komponentenebene, eine Systemebene und eine Anlagenebene zu untergliedern istSiemens i VA Tech oferują instalacje wewnętrzne, dla których zdaniem przedsiębiorstwa Siemens można wyodrębnić poziom komponentów, poziom systemu i poziom urządzeń
Hätte ich mich nicht bei Siemens bewerben sollen?Nie powinnam była zaczynać pracy w Siemensie?
Siemens: Energieerzeugung,-übertragung, und-verteilung, Automatisierung und Antriebstechnik, Anlagenbau und technische Dienstleistungen, Verkehrstechnik, Gebäudetechnik, Automobiltechnik, Logistiksysteme, Informationstechnologie und Telekommunikationprzedsiębiorstwo Siemens: wytwarzanie energii elektrycznej, transmisja i dystrybucja energii elektrycznej, automatyka i technologie trakcji, prace inżynieryjne i budowa zakładów przemysłowych, usługi techniczne, inżynieria ruchu, inżynieria usług budowlanych, inżynieria motoryzacyjna, systemy logistyczne, technologie informacyjne oraz telekomunikacja
gesamtschuldnerisch mit Siemens Aktiengesellschaft Österreich und VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co KEG: ‧ EURsolidarnie z Siemens Aktiengesellschaft Österreich i VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co KEG: ‧ EUR
Weltweit bieten vier große Unternehmen eine breite Produktpalette an und haben einen hohen Marktanteil: GE, Alstom, Siemens und Mitsubishi HICztery podmioty oferują szeroki wachlarz produktów i posiadają istotne udziały w rynku na poziomie światowym: GE, Alstom, Siemens i Mitsubishi HI
Sache COMP/M.‧- Siemens/FlenderSprawa nr COMP/M.‧- Siemens/Flender
Sache COMP/M.‧- Gores Group LLC/Siemens Enterprise CommunicationsSprawa COMP/M.‧- Gores Group LLC/Siemens Enterprise Communications
Siem Reap Airways hat die Aufhebung der Aussetzung seines Luftverkehrsbetreiberzeugnisses beantragtSiem Reap Airways International wystąpił o przywrócenie AOC
Zusammen machen diese Unternehmen im Jahr ‧ ungefähr [...] % des Weltmarktes für Eisenbahntransport aus: Bombardier [...] %, Alstom [...] %, Siemens [...] %, GE [...] % und Ansaldo [...] %Razem spółki te posiadają około [...] % światowego rynku przewozów kolejowych w ‧ r.: Bombardier [...] %, Alstom [...] %, Siemens [...] %, GE [...] % i Ansaldo [...] %
Klägerin: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (München, Deutschland) (Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt S. BiagoschStrona skarżąca: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (Monachium, Niemcy) (przedstawiciel: S. Biagosch
Außerdem merkt Siemens an, dass die Kommission den Umstrukturierungsplan nur dann genehmigen sollte, wenn Alstom seine strukturell defizitären Bereiche aufgäbe und weitere Vermögensteile und Tochterunternehmen veräußerteDodatkowo podkreśla, że ewentualne zatwierdzenie planu restrukturyzacji przez Komisję powinno być uzależnione od zaprzestania przez Alstom kontynuowania działalności strukturalnie deficytowej oraz od cesji aktywów dodatkowych i oddziałów
Fall COMP/M.‧- Siemens/VA TechSprawa nr COMP/M.‧- Siemens/VA Tech
Beklagte: Fujitsu Siemens Computers OyStrona pozwana: Fujitsu Siemens Computers Oy
Siemens: Informations- und Telekommunikationstechnologien, Automatisierung und Systemkontrolle, Energieerzeugungssysteme, medizinische Anwendungslösungen, Transportsysteme, Lichttechnik, Finanzierung und Immobiliendienstleistungenprzedsiębiorstwo Siemens: technologie w dziedzinach informatyki i komunikacji, systemy kontroli, systemy produkcji energii, oprzyrządowanie medyczne, systemy transportowe, technologie oświetleniowe, usługi finansowe i w dziedzinie obrotu nieruchomościami
Siemens Transmission & Distribution Ltd: ‧ EUR, davonSiemens Transmission & Distribution Ltd: ‧ EUR, z czego
Vorherige Anmeldung eines Zusammenschlusses (Sache COMP/M.‧- Siemens/UGSUprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.‧- Siemens/UGS
Im mechanischen Metallurgieanlagenbau Veräußerung der ‧ %-Beteiligung von Siemens an SMS Demag, den wichtigsten Wettbewerber von VA Tech, um eine spürbare Behinderung wirksamen Wettbewerbs auszuräumenNa rynku produkcji mechanicznych urządzeń metalurgicznych: sprzedaż ‧ % udziałów przedsiębiorstwa Siemens w SMS Demag, najważniejszym konkurencie przedsiębiorstwa VA Tech, aby wykluczyć odczuwalne osłabienie skutecznej konkurencji
Keine Einwände gegen einen angemeldeten Zusammenschluss (Sache COMP/M.‧- Benq/Siemens MobileBrak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.‧- Benq/Siemens Mobile
Das Gerät ist mit einer Sonde von ‧ mm Durchmesser mit einer Fotodiode (Typ Siemens SFH ‧) und einem Fotodetektor (Typ Siemens SFH ‧) ausgestattet und hat einen Messbereich von ‧ bis ‧ mmPrzyrząd jest wyposażony w sondę o średnicy ‧ milimetrów zawierającą fotodiodę typu Siemens SFH ‧ oraz fotodetektor typu SFH ‧, której zakres pomiaru wynosi pomiędzy ‧ i ‧ milimetry
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 333 zdań frazy Siemens.Znalezione w 0,697 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.