Tłumaczenia na język polski:

  • choroba Chagasa   
     
    trypanosomatoza amerykańska, choroba zakaźna wywoływana przez świdrowca Trypanosoma cruzi, występująca w Afryce Południowej

Przykładowe zdania z "Morbus Chagas", pamięć tłumaczeniowa

add example
in der Erwägung, dass für die Akutphase der Chagas-Krankheit nur zwei Medikamente zur Verfügung stehen, nämlich Nifurtimox und Benznidazol, während es für die chronische Phase gar keine Behandlungsmöglichkeit gibtmając na uwadze, że ostrą postać choroby Chagasa można leczyć tylko dwoma lekami, nifurtimoksem i benzonidazolem, brak natomiast metod leczenia przewlekłej fazy tej choroby
in der Erwägung, dass infolge des Ausscheidens von Herrn Eduardo Manuel NOGUEIRA CHAGAS der Sitz eines Mitglieds des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses frei geworden ista także mając na uwadze, że stanowisko członka Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zwolniło się w związku z rezygnacją pana Eduarda Manuela NOGUEIRY CHAGASA
Berichterstatter war zunächst Herr ETTY, anschließend Herr CHAGASSprawozdawcą był Thomas ETTY, a następnie Eduardo Manuel CHAGAS
Berichterstatterin war Frau BREDIMA SAVOPOULOU, Mitberichterstatter waren Herr CHAGAS und Herr NILSSONSprawozdawcą była Anna BREDIMA-SAVOPOULOU, współsprawozdawcami: Eduardo Manuel CHAGAS, Staffan NILSSON
Berichterstatterin war Frau BREDIMA, Mitberichterstatter Herr CHAGASSprawozdawcą była Anna BREDIMA-SAVOPULU, a współsprawozdawcą był Eduardo MANUEL CHAGAS
Berichterstatter war Herr ChagasSprawozdawcą był Eduardo Manuel Chagas
fordert verstärkte Anstrengungen bei der Vorbeugung gegen die Chagas-Krankheit durch Einbeziehung der betroffenen Bevölkerung in die Maßnahmen zur Eindämmung der Übertragung, durch getrennte Unterbringung von Mensch und Tier und die Bekämpfung von Vektoren mit Insektizidenwzywa do zwiększonych wysiłków na rzecz zapobiegania chorobie Chagasa poprzez włączenie zagrożonej ludności w kontrolę transmisji choroby, wydzielanie osobnych pomieszczeń dla zwierząt i ludzi oraz zwalczanie przenosicieli przy pomocy środków owadobójczych
Berichterstatter war Herr CHAGAS, der durch Herrn CURTIS ersetzt wurdeSprawozdawcą był Eduardo Manuel CHAGAS, którego zastąpił Brian CURTIS
Berichterstatter war Herr CHAGASSprawozdawcą był Eduardo Manuel CHAGAS
in der Erwägung, dass zu diesen vernachlässigten Krankheiten afrikanische Trypanosomiase (Schlafkrankheit), Buruli Ulcus, Chagas-Krankheit, Dengue-Fieber, gastrointestinale Würmer, Säuglingsdiarrhö, Leishmaniase (Kala Azar), Lepra, Elephantiasis (Lymphatische Filariose), Onchocerciasis (Flussblindheit), Schistosomiasis (Schneckenfieber), Trachom sowie Diabetes, psychische Erkrankungen und Epilepsie gehörenmając na uwadze, że do chorób zaniedbanych zalicza się trypanosomozę afrykańską (śpiączkę afrykańską), wrzód Buruli, chorobę Chagasa, gorączkę denga, helmintozę gastrojelitową, biegunkę niemowląt, leiszmaniozę (kala-azar), trąd, filariozę limfatyczną (słoniowaciznę), onchocerkozę (ślepotę rzeczną), schistosomatozę (bilharcjozę), trachomę, a także cukrzycę, choroby psychiczne i epilepsję
Berichterstatter war Herr CHAGASSprawozdawcą był Eduardo Manuel Chagas
Wird SIFROL einem Patienten mit Morbus Parkinson mit beeinträchtigter Nierenfunktion verschrieben, sollte die Dosierung entsprechend der Angaben in Punkt ‧ reduziert werdenU pacjentów z chorobą Parkinsona z zaburzoną czynnością nerek zaleca się zmniejszenie dawki preparatu SIFROL zgodnie ze wskazówkami w punkcie
Bei Patienten mit Morbus Pompe wurden bei der infantilen,juvenilen und adulten Verlaufsform während der Myozyme-Infusionen lebensbedrohliche anaphylaktische Reaktionen beobachtet, einschließlich anaphylaktischer Schocks (siehe AbschnittPodczas infuzji produktu leczniczego Myozyme u pacjentów z niemowlęcą postacią i późną postacią choroby wystąpiły reakcje anafilaktyczne zagrażające życiu, w tym wstrząs anafilaktyczny (patrz punkt
Der primäre Endpunkt war der Anteil von Patienten, die ein klinisches Ansprechen aufwiesen.Dies war als eine Absenkung des CDAI um ‧ Punkte bezogen auf den Ausgangswert bei einer Bewertung nach ‧ Wochen und ohne Erhöhung der Begleitmedikation oder Durchführung chirurgischer Maßnahmen zur Behandlung des Morbus Crohn definiertGłównym punktem końcowym badania był współczynnik pacjentów, u których wystąpiła odpowiedź kliniczna, określona jako zmniejszenie CDAI po ‧ tygodniach o > ‧ punktów w stosunku do wartości wyjściowej, u których nie zwiększono dawkowania środków leczniczych lub liczby zabiegów chirurgicznych spowodowanych chorobą Crohna
Psoriasis-Arthritis und Morbus BechterewŁuszczycowe zapalenie stawów i zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
Humira ist indiziert zur Behandlung eines schwergradigen, aktiven Morbus Crohn bei Patienten, die trotz einer vollständigen und adäquaten Therapie mit einem Glukokortikoid und/oder einem Immunsuppressivum nicht ausreichend angesprochen haben und/oder die eine Unverträglichkeit gegen eine solche Therapie haben oder bei denen eine solche Therapie kontraindiziert istProdukt Humira jest wskazany w leczeniu ciężkiej, czynnej postaci choroby Leśniowskiego-Crohna u pacjentów, którzy nie wykazali odpowiedzi na pełny i odpowiedni kurs leczenia kortykosteroidem oraz (lub) lekiem immunosupresyjnym lub nie tolerują takiego leczenia lub jest ono u nich przeciwwskazane ze względów medycznych
Morbus CrohnChoroba Leśniowskiego-Crohna
Dieser Botenstoff ist an der Entstehung von Entzündungen beteiligt und findet sich in großen Mengen bei Patienten mit aktivem Morbus CrohnPrzekaźnik ten uczestniczy w powstawaniu stanu zapalnego i wykrywa się go w wysokich stężeniach u pacjentów z aktywną chorobą Leśniowskiego-Crohna
Die unbehandelte historische Vergleichsgruppe wurde an die Population der Zentralstudie angepasst und sie wurde aus einer retrospektiven Studie des natürlichen Krankheitsverlaufs (n=‧) bei Morbus-Pompe-Patienten mit infantiler Verlaufsform gewonnenGrupa kontrolna oceniana retrospektywnie została dopasowana do populacji badania podstawowego i wybrana spośród pacjentów z retrospektywnego badania przebiegu naturalnego (n = ‧) i wczesną postacią choroby Pompego
Die am häufigsten (‧ %) berichteten Nebenwirkungen bei Patienten mit Morbus Parkinson unter Pramipexol verglichen mit Plazebo waren Übelkeit, Dyskinesien, Hypotonie, Schwindel, Somnolenz, Schlaflosigkeit, Obstipation, Halluzinationen, Kopfschmerzen und MüdigkeitNajczęściej zgłaszanymi (≥ ‧ %) działaniami niepożądanymi leku u pacjentów z chorobą Parkinsona, występującymi częściej w grupie otrzymującej pramipeksol niż w grupie otrzymującej placebo, były: nudności, dyskinezy, niedociśnienie ortostatyczne, zawroty głowy, senność, bezsenność, zaparcia, omamy, ból głowy i zmęczenie
Erhaltungstherapie bei aktiver Form eines Morbus Crohn mit Fistelbildung Die Wirksamkeit von wiederholten Infusionen mit Infliximab bei Patienten mit Morbus Crohn mit Fistelbildung wurde in einer ‧-jährigen klinischen Studie (ACCENT II) geprüftLeczenie podtrzymujące w czynnej postaci choroby Crohna z przetokami Skuteczność powtarzanych infuzji infliksymabu u pacjentów z chorobą Crohna z przetokami badano w rocznym badaniu (ACCENT II
Morbus Pompe in infantiler Verlaufsform; klinische Studie an Patienten im Lebensalter von bis zu ‧ Monaten In einer randomisierten, historisch kontrollierten Open-Label Zentralstudie an ‧ nicht beatmeten Patienten mit infantiler Verlaufsform wurde die Sicherheit und Wirksamkeit von Myozyme untersucht.Die Patienten waren zu Beginn der Behandlung ‧ Monate alt oder jüngerPostać wczesna choroby Pompego; badanie kliniczne pacjentów w wieku ‧ miesięcy lub młodszych Bezpieczeństwo i skuteczność produktu leczniczego Myozyme były oceniane w kluczowym, randomizowanym, otwartym, retrospektywnym badaniu klinicznym obejmującym ‧ pacjentów z wczesną postacią choroby, nie wymagających wspomagania oddychania, w wieku do ‧ miesięcy w trakcie rozpoczęcia leczenia
Die Behandlung mit Wilzin sollte von einem Arzt eingeleitet werden, der Erfahrung in der Behandlung des Morbus Wilson hatLeczenie preparatem Wilzin powinien rozpocząć lekarz posiadający doświadczenie w leczeniu choroby Wilsona
In zusätzlichen Studien wurde die Wirkung von Myozyme bei ‧ Patienten mit Morbus Pompe der späten Verlaufsform untersuchtW dodatkowych badaniach obserwowano oddziaływanie preparatu Myozyme u pacjentów z późną postacią choroby
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 322 zdań frazy Morbus Chagas.Znalezione w 0,46 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.