Tłumaczenia na język polski:

  • agitator   
  • podżegacz   

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (3)

Hetzkier
Hetzeheca; podjudzanie; prześladowanie; nagonka
hetzenposzczuć; judzić; podszczuwać; szczuć; podżegać; podburzać; pędzić; spieszyć się

Przykładowe zdania z "Hetzer", pamięć tłumaczeniowa

add example
Hey, Kumpel, jetzt mal nicht hetzenChwileczkę, stary
Aber wieso jemanden erst verprügeln und dann einen Weevil auf ihn hetzen?Ale po co bić ludzi, a potem szczuć ich Wołkiem?
Ich erwarte ein überzeugendes Bekenntnis auf der gleichen sprachlichen Höhe wie ihre Hetze gegen die RassengesetzeOczekuję od pana przekonywującego wyznania...... pod względem językowym tożsamego z pańskim szczuciem przeciwko ustawom o ochronie rasy
Schutz der öffentlichen Ordnung, insbesondere Verhütung, Ermittlung, Aufklärung und Verfolgung von Straftaten, einschließlich des Jugendschutzes und der Bekämpfung der Hetze aus Gründen der Rasse, des Geschlechts, des Glaubens oder der Nationalität, sowie von Verletzungen der Menschenwürde einzelner Personenporządek publiczny, w szczególności zapobieganie, dochodzenie, wykrywanie oraz ściganie przestępstw, wraz z ochroną małoletnich oraz walką z podżeganiem do nienawiści z powodów rasowych, seksualnych, religijnych oraz narodowościowych, a także z naruszeniem godności człowieka dotyczącymi osób fizycznych
Wir hoffen daher auf dem Hintergrund des Änderungsantrags und dieser Debatte, dass sämtliche Fraktionen dabei helfen werden, diese Botschaft zu verstärken, anstatt der Versuchung zu erliegen, die dramatische Situation in Somalia als Ausrede für politische Hetze innerhalb einiger Länder zu missbrauchen, die mit dieser Debatte und der Arbeit des Parlaments nichts zu tun hat.Dlatego mamy nadzieję, że jeśli chodzi o poprawki i debaty, to wszystkie grupy pomogą wzmocnić to przesłanie, zamiast wpadać w potrzask wykorzystywania dramatycznej sytuacji w Somalii w celu wytłumaczenia politycznej diatryby w niektórych krajach, co nie ma nic wspólnego z naszą debatą i pracą Parlamentu.
Es ist sicherzustellen, dass ständig Tiere zur Betäubung und Tötung bereitstehen, um zu vermeiden, dass die Personen, die die Tiere handhaben, diese aus den Haltungsbuchten hetzenZapewnia się równomierne dostarczanie zwierząt poddawanych ogłuszaniu i uśmiercaniu, aby pracownicy nie musieli w pośpiechu wyganiać zwierząt z zagród, w których są przetrzymywane
Das war HetzeTylko zakpiliście z naszej partii
von Hans Hetz (NrHans Hetz (nr
Hätte sich die EU vor einem Jahr mit vereinten Kräften für die Unterstützung von Griechenland voll engagiert, würden wir nun nicht von einem Rettungsplan zum nächsten hetzen.Gdyby rok temu UE zjednoczyła się w całkowitym zaangażowaniu w pomaganie Grecji, nie rzucalibyśmy się z jednego planu ratunkowego w drugi.
Ich will dich nicht hetzen, aber du hast noch vier Minuten übrigNie chcę cię poganiać, ale zostały ci cztery minuty
Ich will euch nicht hetzen, aber ihr müsst einen Zahn zulegenNie chcę was popędzać, ale musicie podkręcić tempo
Schutz der öffentlichen Ordnung, insbesondere Verhütung, Ermittlung, Aufklärung und Verfolgung von Straftaten, einschließlich des ugendschutzes und der Bekämpfung der Hetze aus Gründen der Rasse, des Geschlechts, des Glaubens oder der Nationalität, sowie von Verletzungen der Menschenwürde einzelner Personenporządku publicznego, a zwłaszcza zapobiegania przestępstwom, ich wykrywania, ścigania i karania, w tym ochrony małoletnich oraz zwalczania wszelkich przypadków nawoływania do nienawiści z powodu rasy, płci, religii czy narodowości oraz przypadków naruszenia godności ludzkiej w stosunku do konkretnych osób
Einige Extremisten machten sich die Schwäche des Staates zu Nutze, um gegen Minderheiten zu hetzen.Niektórzy ekstremiści wykorzystywali słabość państwa, aby odrzucać mniejszości.
In der Hetze des Tagesgeschäfts fällt es schwer , sich Zeit zu nehmen , um sich über die Techniken der Innovationsförderung zu informieren .W codziennej bieganinie nie jest łatwo znaleźć czas na zgłębianie technik wspierania innowacji .
Wir müssen uns langsam bewegen und dürfen nicht hetzen.Musimy iść, nie biec.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 31 zdań frazy Hetzer.Znalezione w 0,383 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.