Tłumaczenia na język polski:

  • działo   
     
    broń palna kalibru co najmniej 20 mm;
  • armata   
  • działko   
  • karabin   

Pozostałe znaczenia:

 
eines Kriegsschiffes

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (1)

Paris-GeschützLange 21 cm Kanone in Schiessgerüst

Przykładowe zdania z "Geschütz", pamięć tłumaczeniowa

add example
Victory- Geschütze, ‧. ‧ Engsoz- Kadetten, ‧. ‧ Engsoz- Seekadetten, ‧. ‧ Porteous Lenkgeschosse, ‧. ‧ Victory Kampfjäger, ‧. ‧ schwere GB- BomberWampirów Zwycięstwa... ‧, ‧ kadetów Engsocu... ‧, ‧ morskich kadetów Engsocu... ‧, ‧ pilotowanych rakiet..." To się w końcu stało
Sie übernehmen die GeschützeBędzie pan odpowiadał za strzelaninę
Ich kann Ihnen wirklich aus meiner eigenen - nunmehr schon mehr als achtjährigen - Erfahrung als Mitglied der Kommission versichern: Ich habe wesentlich häufiger die Dienststellen der Kommission in ihrem Übereifer bremsen müssen, das schwere Geschütz des Vertragsverletzungsverfahrens aufzufahren, als sie anzutreiben es zu tun.Z mego własnego doświadczenia ponad ośmiu lat członkostwa w Komisji mogę pana zapewnić, że czasem musiałem sam hamować zbyt gorliwe departamenty Komisji o wiele częściej, niż poganiać je, by wytoczyły ciężką artylerię w postaci wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.
Der Anhang der Verordnung (EG) Nr. ‧ wird um die im Anhang zur vorliegenden Verordnung genannte Bezeichung ergänzt. Diese Bezeichung wird außerdem in das Verzeichnis der geschützten Ursprungsbezeichnungen und der geschützen geographischen Angaben als geschützte Ursprungsbezeichung (g. U.) gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ der Verordnung (EWG) Nr. ‧ eingetragenNazwę w niniejszym Załączniku dodaje się do Załącznika do rozporządzenia (WE) nr ‧ i wpisuje jako chronioną nazwę pochodzenia (PDO) do
Dann schauen wir doch mal, wie du dich... gegen schweres Geschütz schlägstMoże zobaczymy, jak sobie poradzisz... z ciężką artylerią
Ich frage mich, ob sie es bevorzugt hätten, wenn der jüdische Staat einfach dieselben Geschütze aufgefahren und sie wahllos auf den Gazastreifen abgefeuert hätte.Zastanawiam się, czy woleliby, aby państwo żydowskie po prostu ostrzelało Gazę na ślepo równoważną ilością rakiet.
Ich hab schwere Geschütze hinter mir, Mr. ScofieldStoi za mną wiele grubych ryb
schriftlich. - Gaddafi fährt im Kampf um die Erhaltung seiner Macht immer stärkere Geschütze auf (wie die Bombardierung von Rebellen) und schreckt vor einem hohen Blutzoll nicht zurück.W walce o utrzymanie władzy Kaddafi używa coraz cięższej artylerii (takiej jak bombardowanie rebeliantów) i nie obawia się wielkiej liczby ofiar śmiertelnych.
Ausrüstung für die Erzeugung von Primärenergie, Elektroschutz (electric armour), Energiespeicherung, Kontrolle des Wärmehaushalts und Klimatisierung, Schaltvorrichtungen und Ausrüstung für die Handhabung von Treibstoffen, elektrische Schnittstellen zwischen Stromversorgung, Geschütz und anderen elektrischen Richtfunktionen des Turmsurządzenia do wytwarzania mocy pierwotnej, osłony elektrycznej, przechowywania energii, przełączania, przetwarzania mocy lub przechowywania i dystrybucji paliwa; oraz elektryczne interfejsy pomiędzy źródłem zasilania, działem i elektrycznymi napędami wieżyczki
Ausrüstung für die Erzeugung von Primärenergie, Elektroschutz (electric armour), Energiespeicherung, Kontrolle des Wärmehaushalts und Klimatisierung, Schaltvorrichtungen und Ausrüstung für die Handhabung von Treibstoffen, elektrische Schnittstellen zwischen Stromversorgung, Geschütz und anderen elektrischen Richtfunktionen des Turmssprzęt do wytwarzania mocy pierwotnej, osłony elektrycznej, przechowywania energii, zarządzania energią cieplną, przetwarzania energii, przełączania i transportu paliwa oraz elektryczne interfejsy pomiędzy źródłem zasilania, działem i elektrycznymi napędami wieżyczki
Geschütze, Haubitzen, Kanonen, Mörser, Panzerabwehrwaffen, Einrichtungen zum Abfeuern von Geschossen und Raketen, militärische Flammenwerfer, rückstoßfreie Waffen und Tarnvorrichtungen (signature reduction devices) hierfürbroń strzelecka, haubice, armaty, moździerze, broń przeciwpancerna, wyrzutnie pocisków, wojskowe miotacze ognia, działa bezodrzutowe oraz ich urządzenia redukcyjne
Geschütze, Haubitzen, Kanonen, Mörser, Panzerabwehrwaffen, Einrichtungen zum Abfeuern von Geschossen und Raketen, militärische Flammenwerfer, Gewehre, rückstoßfreie Waffen, Waffen mit glattem Lauf und Tarnvorrichtungen (signature reduction devices) hierfürbroń strzelecka, haubice, armaty, moździerze, broń przeciwpancerna, wyrzutnie pocisków, wojskowe miotacze ognia, strzelby, działa bezodrzutowe, broń gładkolufowa oraz ich urządzenia redukcyjne
Ausrüstung für die Erzeugung von Primärenergie, Elektroschutz (electric armour), Energiespeicherung, Kontrolle des Wärmehaushalts und Klimatisierung, Schaltvorrichtungen und Ausrüstung für die Handhabung von Treibstoffen, elektrische Schnittstellen zwischen Stromversorgung, Geschütz und anderen elektrischen Richtfunktionen des TurmsUrządzenia do wytwarzania mocy pierwotnej, osłony elektrycznej, przechowywania energii, przełączania, przetwarzaniamocy lub przechowywania i dystrybucji paliwa; oraz elektryczne interfejsy pomiędzy źródłem zasilania, działem i elektrycznymi napędami wieżyczki
Geschütze nukleare EnergiequellenEkranowane, atomowe źródła zasilania
Alles klar, ich geh ans GeschützDobra, ja będę strzelał
Wie viele Geschütze, was schätzt du, Gold Fünf?lle mają dział?
Geschütze stehen in Bereitschaft!Mamy artylerię w pogotowiu
Wie viele und was für Geschützeliczba naboi, rodzaj broni
General Kenobi, unsere Geschütze werden zerstört!Generale Kenobi, nasze działa są niszczone
Rechtssache C-132/ 05 : Kommission der Europäischen Gemeinschaften gegen Bundesrepublik Deutschland ( Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats Verordnung [ EWG ] Nr. 2081/ 92 Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrar -erzeugnisse und Lebensmittel Käse Parmigiano Reggiano Verwendung der Bezeichnung Parmesan Verpflichtung eines Mitgliedstaats , von Amts wegen die missbräuchliche Verwendung einer geschütz ten Ursprungsbezeichnung zu ahnden ) . . . . . . . . . . . . . . .Sprawa C-132 / 05 : Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec ( Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Rozporządzenie ( EWG ) nr 2081 / 92 — Ochrona oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych — Ser „ Parmigiano Reggiano ” — Używanie nazwy „ parmesan ” — Ciążący na państwie członkowskim obowiązek ścigania z urzędu niezgodnego z prawem używania chronionej nazwy pochodzenia ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Soll ich für Sie auf die Geschütze warten, Sir?Czy pozwoli mi pan zaczekać na działa, sir?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 36 zdań frazy Geschütz.Znalezione w 0,548 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.