wymowa: IPA: /ˈbaːnʃtaɪ̯k/  

Tłumaczenia na język polski:

  • peron   
    [Podroz pociagiem]
     
    wydzielona część stacji kolejowej, przeznaczona dla pasażerów, umożliwiająca im wsiadanie do pociągu i wysiadanie z niego

Pozostałe znaczenia:

 
peron

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (4)

auf Bahnsteig Nr...einlaufenwjeżdżać na peron
vom Bahnsteig abfahrenodjeżdżać z peronu
Von welchem Bahnsteig fährt der Zug nach...?Z którego peronu odchodzi pociąg do...?
zum Bahnsteig geheniść na peron

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Bahnsteig", pamięć tłumaczeniowa

add example
Höhe der BahnsteigeWysokość peronów
Mit Ausnahme der in ‧ ausgewiesenen Sonderfälle müssen die Bestimmungen im vorherigen Absatz schrittweise auch bei den Bahnsteigen in den vorhandenen Bahnhöfen, in denen interoperable Hochgeschwindigkeitszüge anhalten, unter den in Kapitel ‧ beschriebenen Durchführungsbedingungen umgesetzt werdenZ wyjątkiem szczególnych przypadków opisanych w ppkt ‧ przepisy ustanowione w poprzednim podpunkcie są wprowadzane stopniowo na peronach na istniejących stacjach, które są otwarte dla pociągów dużych prędkości, poprzez stosowanie procedur wykonawczych opisanych w rozdziale
Nutzlänge der BahnsteigeDługość peronów
In den Bahnhöfen sind im Hinblick auf die Konformität der Höhe und Länge der Bahnsteige genügend Gleise für interoperable Züge vorzusehen sowie Geräte zur Hilfestellung BehinderterNa stacjach należy również wziąć pod uwagę, w odniesieniu do zgodności wysokości i długości peronów, przyporządkowanie stosownej liczby torów przyjmujących pociągi interoperacyjne, jak również dostępność wyposażenia dodatkowego stanowiącego pomoc dla pasażerów niepełnosprawnych
Was Heuston betrifft , beinhaltete die erste Phase des Projekts folgende Arbeiten : Bau und Signalsystem mehrerer Bahngleise , inklusive Übergang von fünf zu neun Bahnsteigen , Verlängerung einer Gleisstrecke bis nach Inchicore , Umwandlung einer Fußgängerüberführung , Erweiterung der Einkaufsgalerien .Pierwszy etap projektu obją ł następujące prace w Heuston : budowę i zainstalowanie sygnalizacji wzdłuż nowego zespołu torów , co spowodowało zwiększenie ilości peronów z pięciu do dziewięciu , przedłużenie trasy do Inchicore , przebudowę przejścia dla pieszych , powiększenie galerii handlowej .
Durchgänge zwischen Bahnsteigen in Bahnhöfen sind ebenso ausgenommen wie Gleisübergänge, die ausschließlich für Bahnbedienstete vorgesehen sindDefinicja nie obejmuje przejść między peronami w obrębie stacji oraz przejść po torach do wyłącznego użytku przez pracowników
Die Kompatibilität zwischen Reisezugwagen und den Bahnsteigen an den vorgesehenen Verkehrs- und Betriebshalten muss ausreichend sein um ein sicheres Ein- und Aussteigen zu gewährleistenZgodność pomiędzy pojazdami osobowymi a peronami na wyznaczonych przystankach dla pasażerów musi być wystarczająca, aby zapewnić bezpieczne wsiadanie i wysiadanie
Bahnhöfe, Bahnsteige und andere Einrichtungen bei größeren Renovierungsarbeiten für Personen mit Behinderungen und Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich gemacht werdendostępność stacji, peronów i innych pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej po przeprowadzeniu gruntownej renowacji
Höhe der Bahnsteige (Eckwert ‧.‧ undWysokość peronów (parametr ‧-ppkt ‧.‧ i
teilweise erhöhte Bahnsteige (d. h. auf jedem Bahnsteig befindet sich ein Abschnitt auf ‧ mm Höheczęściowo podwyższony peron (tj. na każdym peronie odcinek na wysokości ‧ mm
So entsteht zum einen ein direkter Sog auf den Bahnsteigen durch vorbeifahrende Züge, der aufgrund der Geschwindigkeitsbegrenzung für Züge gemäß den Festlegungen des vorstehenden ElementsBezpośrednie skutki cienia aerodynamicznego na peronach wywoływane przez pociągi przejeżdżające wzdłuż peronu, są dopuszczalne biorąc pod uwagę ograniczenia prędkości pociągu nałożone w elemencie
die zugehörigen Infrastrukturanlagen in den Bahnhöfen (Bahnsteige, Zugangsbereicheinfrastruktura dodatkowa na stacjach (perony, rampy itd
Die Mindestlänge der Bahnsteige muss in den Bahnhöfen des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnnetzes mit der Länge der Züge kompatibel sein, die dort zum Ein-und Aussteigen der Fahrgäste anhalten sollenminimalna długość peronów stacyjnych w transeuropejskim systemie kolei dużych prędkości jest zgodna z długością składów pociągów, które muszą się tam zatrzymać, aby obsłużyć pasażerów
Das Eisenbahnunternehmen und der Bahnhofsbetreiber sorgen dafür, dass die Bahnhof, die Bahnsteige, die Fahrzeuge und andere Einrichtungen für Personen mit Behinderungen und Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich sindPrzedsiębiorstwo kolejowe i zarządca stacji zapewniają dostępność stacji, peronów, taboru kolejowego i innych pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej
Gesonderte Spuren oder Bahnsteige bedeuten höhere Sicherheit und Geschwindigkeit, weniger Staus und einen geringeren Energieverbrauch sowie einen größeren Komfort für die FahrgästeWydzielanie pasów czy platform oznacza zarówno większe bezpieczeństwo, większą szybkość, mniejsze zatłoczenie na drogach i mniejsze zużycie energii, jak i większą wygodę dla pasażerów
Von welchem Bahnsteig fährt der Zug nach Higasikakogawa ab?Z którego peronu odjeżdża pociąg do Higasikakogawy?
Zu den gleisnahen Bereichen von Bahnsteigen dürfen Reisende keinen Zutritt haben, wenn auf den Gleisen Züge mit einer Geschwindigkeit von mindestens ‧ km/h verkehren, es sei denn, dass diese Züge dort halten. Dies wird ermöglicht durchPasażerowie nie mogą mieć dostępu do tych części peronów, które znajdują się w pobliżu torów, po których pociągi kursują z prędkością ‧ km/h lub większą, z wyjątkiem sytuacji gdy pociągi mają się zatrzymać, a zapobiegają temu
Dieser Standard betrifft die für hohe (‧/‧ mm) oder für niedrige (‧/‧ mm) Bahnsteige verwendete StufeTa norma dotyczy schodka używanego albo dla peronów wysokich (‧/‧), albo dla peronów niskich
Vorschriften bezüglich des Querabstands zwischen Stufe und BahnsteigZasady dotyczące odległości poprzecznej między schodkiem a peronem
Kennzeichnung der BahnsteigeOznaczenie peronów
Gleise, Weichen, Kunstbauten (Brücken, Tunnel usw.), zugehörige Infrastruktur in den Bahnhöfen (Bahnsteige, Zugangsbereiche unter Berücksichtigung der Bedürfnisse von Personen mit eingeschränkter Mobilität usw.), Sicherheits-und SchutzausrüstungSzyny, zwrotnice, konstrukcje techniczne (mosty, tunele, itd.), infrastrukturę towarzyszącą na stacjach (perony, strefy dostępu, z uwzględnieniem potrzeb osób o ograniczonej zdolności ruchowej, itd.), sprzęt bezpieczeństwa i ochronny
Unterhalb von ‧ mm über der Schienenoberkante ist im Railway Group Standard GC/RT‧ (Ausgabe ‧ vom Februar ‧) ein festes Lichtraumprofil definiert, das eine optimale Begrenzung für Bahnsteige und Ausrüstungen in unmittelbarer Nähe des Zuges bietet. UK‧[A] ist eine zusätzliche Fahrzeugbegrenzungslinie, die alle notwendigen Toleranzen, Bewegungen und den lichten Abstand zur Infrastruktur enthältPoniżej ARL równego ‧ mm stały odstęp od infrastruktury jest określony w normie Railway Group Standard GC/RT‧ (wydanie ‧, luty ‧ r.), która zapewnia optymalne pozycje graniczne dla peronów i urządzeń zaprojektowanych jako pozostające blisko pociągu. UK‧[A] jest komplementarną skrajnią pojazdu, która zawiera wszystkie niezbędne tolerancje, ruchy oraz odstęp od infrastruktury
Um die Anschlussstationen im Netz bedienen zu können, dürfen die Hochgeschwindigkeitszüge nicht länger sein als die Bahnsteige in den auf Hochgeschwindigkeits-und konventionellen Strecken des transeuropäischen Netzes zu bedienenden BahnhöfenW celu umożliwienia pracy na stacjach krańcowych sieci, największa długość pociągów musi być odpowiednia w stosunku do długości peronów na liniach dużej prędkości i konwencjonalnych sieci transeuropejskiej, na których pociągi mają być eksploatowane
Mindestlänge des Bahnsteigs für ReisendeMinimalna długość peronu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 80 zdań frazy Bahnsteig.Znalezione w 0,784 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.