wymowa: IPA: /ˈbaːnʃtaɪ̯k/  

Tłumaczenia na język polski:

  • peron   
    [Podroz pociagiem]
     
    wydzielona część stacji kolejowej, przeznaczona dla pasażerów, umożliwiająca im wsiadanie do pociągu i wysiadanie z niego

Pozostałe znaczenia:

 
peron

Podobne frazy w słowniku niemiecki polski. (4)

auf Bahnsteig Nr...einlaufenwjeżdżać na peron
vom Bahnsteig abfahrenodjeżdżać z peronu
Von welchem Bahnsteig fährt der Zug nach...?Z którego peronu odchodzi pociąg do...?
zum Bahnsteig geheniść na peron

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Bahnsteig", pamięć tłumaczeniowa

add example
Länge der BahnsteigeDługość peronów
Durchgänge zwischen Bahnsteigen in Bahnhöfen sind ebenso ausgenommen wie Gleisübergänge, die ausschließlich für Bahnbedienstete vorgesehen sindDefinicja nie obejmuje przejść między peronami w obrębie stacji oraz przejść po torach do wyłącznego użytku przez pracowników
zulässige Toleranz (‧,‧ m) für die Verschiebung der Schiene in Richtung Bahnsteig zwischen zwei InstandhaltungsmaßnahmenDopuszczalna tolerancja (‧,‧ m) przemieszczenia szyny w kierunku peronu między dwiema pracami związanymi z utrzymaniem
Gleise, Weichen, Kunstbauten (Brücken, Tunnel usw.), zugehörige Infrastruktur in den Bahnhöfen (Bahnsteige, Zugangsbereiche unter Berücksichtigung der Bedürfnisse von Personen mit eingeschränkter Mobilität usw.), Sicherheits-und SchutzausrüstungSzyny, zwrotnice, konstrukcje techniczne (mosty, tunele, itd.), infrastrukturę towarzyszącą na stacjach (perony, strefy dostępu, z uwzględnieniem potrzeb osób o ograniczonej zdolności ruchowej, itd.), sprzęt bezpieczeństwa i ochronny
Diese Norm betrifft die Stufe, die entweder für hohe (‧/‧) oder für niedrige Bahnsteige (‧/‧) verwendet wirdNorma ta dotyczy stopnia stosowanego do peronów wysokich (‧/‧) lub niskich
Was Heuston betrifft , beinhaltete die erste Phase des Projekts folgende Arbeiten : Bau und Signalsystem mehrerer Bahngleise , inklusive Übergang von fünf zu neun Bahnsteigen , Verlängerung einer Gleisstrecke bis nach Inchicore , Umwandlung einer Fußgängerüberführung , Erweiterung der Einkaufsgalerien .Pierwszy etap projektu obją ł następujące prace w Heuston : budowę i zainstalowanie sygnalizacji wzdłuż nowego zespołu torów , co spowodowało zwiększenie ilości peronów z pięciu do dziewięciu , przedłużenie trasy do Inchicore , przebudowę przejścia dla pieszych , powiększenie galerii handlowej .
Nutzlänge der BahnsteigeDługość peronów
Gleise, Weichen, Kunstbauten (Brücken, Tunnel usw.), zugehörige Infrastruktur in den Bahnhöfen (Bahnsteige, Zugangsbereiche unter Berücksichtigung der Bedürfnisse von Personen mit eingeschränkter Mobilität usw.), Sicherheits- und SchutzausrüstungTory, rozjazdy, obiekty inżynieryjne (mosty, tunele itd.), infrastrukturę towarzyszącą na stacjach (perony, strefy dostępu, z uwzględnieniem potrzeb osób o ograniczonej zdolności poruszania się itd.), urządzenia bezpieczeństwa i urządzenia ochronne
Die Reinigung der Windschutzscheibe des Führerstandes muss sowohl vom Gleis aus als auch von ‧ oder ‧ mm hohen Bahnsteigen aus mit geeigneten Reinigungsgeräten (unter besonderer Berücksichtigung der Aspekte Gesundheit und Sicherheit) in allen Bahnhöfen und Anlagen, in denen die Züge anhalten oder abgestellt werden, erfolgen könnenMusi być możliwe mycie przednich szyb w kabinie maszynisty zarówno z ziemi oraz z peronów wysokości ‧ mm i ‧ mm z pomocą odpowiedniego (ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia i bezpieczeństwa) sprzętu czyszczącego, na wszystkich stacjach oraz punktach, na których pociąg się zatrzymuje, lub w których ma postój
Wenn der Normungsprozess zwangsläufig Veränderungen bei der Spurbreite und der Breite der Bahnsteige oder Veränderungen der Spannung auf den elektrifizierten Strecken beinhaltet, wie es in einigen Teilen der EU sein wird, dann Euch allen viel Glück, uns aber lasst aus dem Spiel.Jeżeli proces normalizacji musi wiązać się ze zmianą szerokości torów, szerokości peronów lub zmianą napięcia na liniach zelektryfikowanych - a tak będzie w niektórych częściach UE - to życzę wszystkim państwu powodzenia, ale nas z tego wyłączcie.
Höhe der BahnsteigeWysokość peronów
Mindestlänge der Bahnsteige (EckwertMinimalna długość peronu (parametr
teilweise aufgehöhter Bahnsteigczęściowo podniesiony peron
In den für die Fahrgäste zugänglichen Bereichen der Bahnsteige und unterirdischen Bahnhöfe muss der Gefahr von Stromschlägen vorgebeugt werdenna peronach i w obrębie stacji podziemnych dostępnych dla pasażerów należy zapobiec zagrożeniu porażeniem prądem
In den Bahnhöfen sind im Hinblick auf die Konformität der Höhe und Länge der Bahnsteige genügend Gleise für interoperable Züge vorzusehen sowie Geräte zur Hilfestellung BehinderterNa stacjach należy również wziąć pod uwagę, w odniesieniu do zgodności wysokości i długości peronów, przyporządkowanie stosownej liczby torów przyjmujących pociągi interoperacyjne, jak również dostępność wyposażenia dodatkowego stanowiącego pomoc dla pasażerów niepełnosprawnych
die zugehörigen Infrastrukturanlagen in den Bahnhöfen (Bahnsteige, Zugangsbereicheinfrastruktura dodatkowa na stacjach (perony, rampy itd
In diesem Fall sind die nachstehenden Berechnungen anzuwenden, durch die geprüft werden kann, ob die Stufe trotz des Vorstehens nicht den Bahnsteig erreichtW takim przypadku należy wykonać poniższe obliczenia, które umożliwiają sprawdzenie, czy, pomimo wystawania, schodek nie zetknie się z peronem
Die Reisezugwagen und die Bahnsteige an den vorgesehenen Verkehrshalten müssen miteinander kompatibel sein, um ein sicheres Ein- und Aussteigen zu gewährleistenMusi zostać zapewniona zgodność pomiędzy pojazdami osobowymi a peronami na wyznaczonych przystankach dla pasażerów, umożliwiająca bezpieczne wsiadanie i wysiadanie
Auf den Strecken des finischen Netzes ist die nutzbare Mindestlänge der Bahnsteige für Reisende und der Abstellgleise festgelegt auf ‧ mNa liniach sieci fińskiej minimalna długość użytkowa dla peronów pasażerskich i torów postojowych jest wyznaczona na ‧ m
Auf einem geraden Gleis wird bei einem Reisezugwagen in mittlerer Position und einem Bahnsteig in nominaler Position ein Abstand von ‧ mm zwischen Fahrzeug und Bahnsteig als ausreichend erachtetNa prostym torze, przy wagonie w pozycji środkowej i przy peronie w położeniu nominalnym, odległość między pojazdem a peronem równa ‧ mm jest uważana za wystarczająco małą
Zulässige Toleranz (‧,‧ m) für die Gleisverschiebung in Richtung Bahnsteig zwischen zwei Instandhaltungendozwolona tolerancja (‧,‧ m) dla przemieszczenia szyny w stronę peronu pomiędzy dwoma czynnościami utrzymaniowymi
Das Eisenbahnunternehmen und der Bahnhofsbetreiber sorgen dafür, dass die Bahnhof, die Bahnsteige, die Fahrzeuge und andere Einrichtungen für Personen mit Behinderungen und Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich sindPrzedsiębiorstwo kolejowe i zarządca stacji zapewniają dostępność stacji, peronów, taboru kolejowego i innych pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej
Dieser Standard betrifft die für hohe (‧/‧ mm) oder für niedrige (‧/‧ mm) Bahnsteige verwendete StufeTa norma dotyczy schodka używanego albo dla peronów wysokich (‧/‧), albo dla peronów niskich
Regeln zum Querabstand zwischen Stufe und BahnsteigReguły odnoszące się do poprzecznej odległości pomiędzy stopniem a peronem
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 80 zdań frazy Bahnsteig.Znalezione w 0,175 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.