Tłumaczenia na język polski:

  • klawiatura ekranowa   

Przykładowe zdania z "softwarová klávesnice", pamięć tłumaczeniowa

add example
Pane předsedající, když se setkávám se svými voliči, popisuji často tento orgán jako počítač, přičemž členské státy tvoří hardware, Komise představuje software, Parlament je nejspíše klávesnicí umožňující vzájemně reagovat a v tomto smyslu by Účetní dvůr byl jistě kontrolním panelem počítače.Panie przewodniczący! Gdy spotykam się z wyborcami często opisuję tę instytucję jako komputer, w którym państwa członkowskie dostarczają sprzęt, Komisja zapewnia oprogramowanie, Parlament jest prawdopodobnie klawiaturą służącą do tego, aby wchodzić w interakcje; idąc tym tokiem rozumowania - kontrola Trybunału Obrachunkowego to z pewnością panel sterowania komputera.
Elektronická zařízení, jako jsou osobní počítače a herní konzole používané pro přístup k interaktivnímu softwaru a jejich příslušná periferní zařízení, pokud tato elektronická zařízení a příslušná periferní zařízení nejsou zvláště navržena pro děti a zaměřena na děti a nemají vlastní herní hodnotu, jako např. speciálně navržené osobní počítače, klávesnice, pákové ovladače (joysticky) a volantySprzęt elektroniczny, taki jak komputery osobiste oraz konsole do gier wykorzystujące interaktywne oprogramowanie i związane z nimi urządzenia peryferyjne, o ile ten sprzęt elektroniczny lub związane z nimi urządzenia peryferyjne nie są specjalnie zaprojektowane i przeznaczone dla dzieci i same w sobie nie mają wartości zabawowej, takie jak specjalnie zaprojektowane komputery osobiste, klawiatury, dżojstiki lub kierownice
Největší kousek telefonu co jsem našel byla půlka klávesnice, asi takhle velkáNajwiększą częścią telefonu jaką tam znalazłem była połowa klawiatury.Była o taka mała
Klávesnice pro vložení individuálně zvoleného kódu s možností nejméně ‧ variantPilot z klawiaturą umożliwiającą wprowadzenie indywidualnie wybieranego kodu zapewniającego co najmniej ‧ kombinacji
Přepnout do režimu klávesnicePrzełącz na kontrolę klawiaturą
Aby byla udělena ekoznačka, musí osobní počítač, systémová jednotka, zobrazovací jednotka a klávesnice (dále jen výrobek) spadat do skupiny výrobků definované v článku ‧ a musí splňovat kritéria uvedená v této příloze (každá jednotlivá část, kromě myši, může být předmětem žádosti o ekoznačkuAby kwalifikować się do oznakowania ekologicznego, komputer osobisty, jednostka systemowa, monitor lub klawiatura (zwane dalej produktem) musi zaliczać się do grupy produktów zdefiniowanej w art. ‧ i musi spełniać następujące kryteria przedstawione w niniejszym załączniku (każda indywidualna część z wyjątkiem myszy może ubiegać się o oznakowanie ekologiczne
klávesnice nebo myšizadziałania klawiatury lub myszy
KDE nebude nastavovat ani zobrazovat rozvržení klávesniceKDE nie będziee konfigurowało ani wyświetlało aktualnego układu
Nastavení klávesniceOpcje edycji klawiatury
používání automatizované výměny dat (dále jen AVD) definované jako výměna zpráv (např. objednávek, faktur, platebních transakcí nebo popisu zboží) prostřednictvím internetu nebo jiné počítačové sítě v dohodnutém formátu, který umožňuje jejich automatické zpracování (např. XML, EDIFACT atd.), aniž by byly jednotlivé zprávy ručně zadávány pomocí klávesnicekorzystanie ze zautomatyzowanej wymiany danych (ADE), definiowanej jako wymiana wiadomości (np. zleceń, faktur, płatności lub opisów towarów) przez internet lub inne sieci komputerowe w ustalonym formacie umożliwiającym ich automatyczne przetwarzanie (np. XML, EDIFACT itp.) bez potrzeby ręcznego wpisywania poszczególnych wiadomości
Pamatuju se, že jsem usnul na klávesniciOstania rzecz, jaką pamiętam, to że zasypiałem nad klawiaturą
Nastavení klávesnice a myšiNameKonfiguracja ustawień klawiatury i myszyName
Pohybovat & myší pomocí klávesnice (použitím numerické klávesnicePrzesuwanie kursora myszy z & klawiatury numerycznej
přerušení z klávesniceprzerywa zadanie
Rozložení klávesnice Zde je možné vybrat rozvržení a model klávesnice. Model odpovídá typu klávesnice, která je připojená k vašemu počítači. Rozložení klávesnice pak definuje, co která klávesa dělá, a může být rozdílné pro různé zeměUkład i model klawiatury Można tu wybrać układ i model klawiatury. ' Model ' odnosi się do typu podłączonej do komputera klawiatury, natomiast układ określa " co robi każdy klawisz " i może być różny w różnych krajach
Protože hluk klávesnice obvykle obtěžuje ostatní lidi v místnosti, většina uživatelů tuto funkci nepoužívá. Pokud ovšem hluboko v srdci toužíte po éře mechanických kláves, může vám tato funkce pomoci znovu si sentimentálně zavzpomínat na dny dávno minuléWłączenie tej opcji może być irytujące dla innych osób, znajdujących się w pomieszczeniu. Jednakże, jeśli twoje serce tęskni za erą przed miękkimi klawiaturami, może Ci to pomóc w ponownym doświadczaniu ciepłych, sentymentalnych uczuć dawnych dni
V satelitním přijímači mohou být vestavěny prostředky pro volbu kanálů (pomocí klávesnice nebo dálkového ovládáníOdbiornik satelitarny może zawierać urządzenia umożliwiające wybór kanałów (klawiaturę lub pilota
& Rozvržení klávesniceUkład & klawiatury
KlávesniceKlawiatura
Tento modul umožňuje měnit chování klávesniceTen moduł pozawala Ci określić, jak będzie działać twoja klawiatura
Stolní systémy dodávané bez příslušenství by měly být opatřeny standardní počítačovou myší, klávesnicí a vnější počítačovou obrazovkoubiurkowe systemy komputerowe dostarczane bez akcesoriów powinny być wyposażone w standardową mysz, klawiaturę i zewnętrzny monitor
Nástroj k přepínání klávesnicePrzełączanie klawiatury KDE
Nelze číst soubor s rozložením klávesnice: ' % ‧ 'Nie można odczytać pliku układu klawiatury ' % ‧ '. %
Nelze načíst/otevřít soubor s rozložením klávesnice: ' % ‧ 'Nie można odczytać układu klawiatury z pliku ' % ‧ '
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1862 zdań frazy softwarová klávesnice.Znalezione w 0,628 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.