Tłumaczenia na język polski:

  • filet   

Przykładowe zdania z "filé", pamięć tłumaczeniowa

add example
Přípravek SevoFlo je prodáván v lepenkové krabičce obsahující ‧ ml lahev z polyetylen naftalátu (PEN) s rychloplnícím uzávěrem Quik-FilPreparat SevoFlo jest dostarczany w opakowaniu kartonowym zawierającym butelkę ‧ ml z polietylenonaftalenu (PEN) z zamknięciem Quik-Fil
Poté co je rybí filé zbaveno kůže a kostí, vloží se do kovových či skleněných nádob, které jsou tepelně sterilizovány tak, aby byly zničeny jakékoliv mikroorganismyJest to szczególnie istotny etap procesu produkcyjnego, gdyż wykluczenie chemikaliów pozwala zachować naturalne cechy ryby i zapewnia otrzymanie produktu wysokiej jakości
Přezkoumávaným výrobkem jsou velcí duhoví pstruzi (Oncorhynchus Mykiss), čerství, chlazení či zmrazení, ve formě celých ryb (s hlavami a žábrami, vykuchaní, o hmotnosti jednoho kusu převyšující ‧,‧ kg, nebo bez hlav, bez žaber a vykuchaní, o hmotnosti jednoho kusu převyšující ‧ kg) nebo ve formě filé (o hmotnosti jednoho kusu převyšující ‧ g) pocházející z Norska (dále jen dotčený výrobek), v současnosti kódů KN ‧, ‧, ‧ do prosince ‧ a ‧ od ledna ‧ a ‧ do prosince ‧ a ‧ od lednaProduktem objętym przeglądem jest pstrąg tęczowy (Oncorhynchus Mykiss) świeży, schłodzony lub mrożony, w postaci całych ryb (z głowami i skrzelami, wypatroszonych ważących ponad ‧,‧ kg każda lub bez głów i skrzeli, wypatroszonych, ważących ponad ‧ kg każda) lub w postaci filetów (ważących ponad ‧,‧ kg każdy) pochodzących z Norwegii (produkt objęty postępowaniem) obecnie objęty kodami CN ‧, ‧, ‧ do grudnia ‧ r. i ‧ od stycznia ‧ r. oraz ‧ do grudnia ‧ r. i ‧ od stycznia ‧ r
Příkaz SELECT FILE je použitPolecenia SELECT FILE używa się
Značka' File ' as normal file, that can be opened, saved, etcZnacznik' File ' as normal file, that can be opened, saved, etc
Export-> Table or Query Data to FileImportuje dane tabeli z pliku. Export-> Table or Query Data to File
zmrazené filé z tresky pestré): vázaná celní sazba ES ‧,‧ %filety zamrożone z mintaja): stawka cła związanego w wysokości ‧,‧ %
SvorkaSymbol for file attachment annotationsSpinaczSymbol for file attachment annotations
Podobně mají všechny způsoby zpracování, ve kterých je losos chovaný pro hospodářské účely prodáván (celá vykuchaná ryba, celá vykuchaná ryba bez hlavy, filé), stejné koncové použití a mohou být snadno nahrazenyPodobnie, mimo iż łosoś hodowlany sprzedawany jest w różnych formach (całe ryby patroszone, całe ryby bez głowy i patroszone, filety), wszystkie te formy mają taki sam docelowy użytek i można je z łatwością zastąpić
Pokud jde o celé rybí filé a části filé, byly vzaty v úvahu náklady na zpracováníW odniesieniu do filetów z całej ryby oraz filetów pociętych na kawałki uwzględniono koszty przetwarzania
Z toho důvodu, pokud není uvedeno jinak, čísla pro čerstvého, chlazeného nebo zmrazeného lososa jiného než filé a čerstvé, chlazené a zmrazené filé z lososa, byla v závislosti na druhu lososa rozdělena podle převodních činitelů ‧,‧ respektive ‧,‧, tj. obecně uznávaných převodních činitelů ve výrobním odvětví produkujícím lososaZ tego względu, o ile nie zaznaczono inaczej, liczby dla łososia świeżego, schłodzonego i mrożonego z wyłączeniem łososia filetowanego oraz dla świeżych, schłodzonych i mrożonych filetów łososia, w zależności od rodzaju produktu, zostały podzielone przez współczynniki konwersji odpowiednio ‧,‧ oraz ‧,‧, tj. współczynniki konwersji powszechnie akceptowane w branży hodowli łososia
Dne ‧. ledna ‧ požádala francouzská vláda o změnu rozhodnutí ‧/‧/ES s cílem získat rozšíření oblasti působnosti odchylky přiznané pro zmrazené filé z tresky kódu KN ex‧ na filé ze solené tresky kódu KN ex‧ a na celou solenou tresku kódu KNDnia ‧ stycznia ‧ r. rząd francuski złożył wniosek o wprowadzenie zmiany do decyzji ‧/‧/WE w celu uzyskania rozszerzenia zakresu odstępstwa przyznanego w odniesieniu do mrożonych filetów z dorsza objętych kodem CN ex‧, na solone filety z dorsza objęte kodem CN ex‧ i solonego dorsza całego objętego kodem CN
Rovněž tvrdí, že napadené nařízení nesprávně automaticky identifikovalo ztrátu odvětví Společenství na trhu jako újmu, že směnný kurs použitý pro výpočet cla byl nesprávný, že základ pro dovozní ceny pro filé je nesprávný a že údaje v tomto ohledu jsou nedostatečnéBłędne ich zdaniem jest także automatyczne uznanie utraty części rynku w przemyśle wspólnotowym za szkodę, utrzymują też, że kursy wymiany zastosowane przy obliczaniu cła antydumpingowego były nieprawidłowe, że podstawa ceny przywozowej filetów była błędna oraz że stopień transparencji w tym zakresie był niewystarczający
Ryby, čerstvé nebo chlazené, kromě rybího filéRyby świeże lub schłodzone, z wyłączeniem filetów rybnych
na Maltě u Qorti ta’ l-Appell postupem stanoveným pro opravný prostředek v Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili- Kap.‧ nebo v případě rozsudku o péči prostřednictvím ċitazzjoni u Prim’ Awla tal-Qorti ivili jew il-Qorti tal-Maġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha’na Malcie – Qorti ta’ l-Appell zgodnie z procedurą odwoławczą ustanowioną w Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili – Kap. ‧ lub, w przypadku orzeczeń w sprawach o roszczenia alimentacyjne – ċitazzjoni przed Prim’ Awla tal-Qorti ivili jew il-Qorti tal-Maġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha’
Kliknutím na toto tlačítko přejdete do nadřazené složky. Například pokud je vaše současné umístění file:/home/% ‧, kliknutím na toto tlačítko se dostanete do složky file:/homeNaciśnij ten przycisk, by wejść do katalogu nadrzędnego. Na przykład jeśli aktualny katalog to file:/home/% ‧, wciśnięcie tego przycisku przeniesie do file:/home
– Ryby, čerstvé nebo chlazené, vyjma rybího filé a jiného rybího masa čísla ‧: Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos obecný (atlantský) (Salmo salar) a hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho– Ryby świeże lub schłodzone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją ‧: łosoś pacyficzny (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho
Odstranit vybranou aplikaci ze seznamu. No applications associated with this file typeUsuń zaznaczony program z listy. No applications associated with this file type
Avšak vodní obojživelníci mohou být v zajetí úspěšně krmeni i kousky rybího filé nebo kousky mražených jater a srdceNiemniej jednak płazy wodne w warunkach niewoli mogą być karmione kawałkami mięsa ryb lub skrawkami zamrożonej wątroby i serca
Záznamy musí mít strukturu plochého souboru (flat fileZapisy muszą posiadać płaską strukturę pliku
Pro období od ‧. srpna ‧ do ‧. února ‧ se zavádí systém celních kvót pro dovozy lososa chovaného pro hospodářské účely, čerstvého, chlazeného, zmrazeného nebo jako filé (ne volně žijícího), klasifikovaného pod kódy KN ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧ a ex‧ (dále jen losos chovaný pro hospodářské účely), do SpolečenstvíNiniejszym otwiera się system kontyngentów taryfowych na okres od ‧ sierpnia ‧ r. do ‧ lutego ‧ r. w stosunku do przywozu do Wspólnoty łososia hodowlanego (nie dzikiego), filetowanego bądź niefiletowanego, świeżego, schłodzonego lub mrożonego, klasyfikowanego w ramach kodów CN ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧ oraz ex‧ (dalej zwanego łososiem hodowlanym
Za účelem zjednodušení stávajících postupů posuzování takových vakcín, a to jak při udělení první registrace, tak při jejích následných změnách z důvodu úprav výrobního procesu a zkoušení jednotlivých antigenů obsažených v kombinovaných vakcínách, by měl být zaveden nový systém založený na konceptu základního dokumentu o antigenu vakcíny (vaccine antigen master file, VAMFW celu uproszczenia istniejących procedur oceny takich szczepionek, zarówno w celu udzielenia pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu jak i dla kolejnych w nich zmian z powodu zmian procesu produkcyjnego i badania poszczególnych antygenów włączonych do szczepionek skojarzonych, musi być wprowadzony nowy system oparty o koncepcję głównego zbioru danych dotyczących antygenów szczepionkowych (VAMF
Kvalita: the file will be much compressed, so the quality will be badJakość: the file will be much compressed, so the quality will be bad
Někdy jsou tyto kusy odřezány přímo z ryby nebo z části ryby, aniž by bylo nejdříve odřezáno celé filéKawałki te są czasami wycinane bezpośrednio z całej ryby lub z części ryby bez uprzedniego wycinania całego fileta
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 200 zdań frazy filé.Znalezione w 0,452 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.