Tłumaczenia na język polski:

  • anguilla (wyspy)   

Przykładowe zdania z "anguilla [ostrov]", pamięć tłumaczeniowa

add example
Mexiko, Bermudy, Guatemala, Belize, Honduras, Salvador, Nikaragua, Kostarika, Panama, Anguilla, Kuba, Svatý Kryštof a Nevis, Haiti, Bahamy, Turks a Caicos, Dominikánská republika, Americké Panenské ostrovy, Antigua a Barbuda, Dominika, Kajmanské ostrovy, Jamajka, Svatá Lucie, Svatý Vincenc, Britské Panenské ostrovy, Barbados, Montserrat, Trinidad a Tobago, Grenada, Aruba, Nizozemské AntilyMeksyk, Bermudy, Gwatemala, Belize, Honduras, Salwador, Nikaragua, Kostaryka, Panama, Anguilla, Kuba, Saint Kitts i Nevis, Haiti, Bahamy, Wyspy Turks i Caicos, Republika Dominikańska, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, Antigua i Barbuda, Dominika, Wyspy Kajmany, Jamajka, St. Lucia, St. Vincent, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Barbados, Montserrat, Trynidad i Tobago, Grenada, Aruba, Antyle Niderlandzkie
Francouzská Polynésie, Nová Kaledonie a závislá území, Wallis a Futuna, Francouzská jižní a antarktická území, Saint Pierre a Miquelon, Mayotte, Nizozemské Antily, Aruba, Grónsko, Anguilla, Kajmanské ostrovy, Falklandy, Jižní Sandwichovy ostrovy a závislá území, Turks a Caicos, Britské Panenské ostrovy, Montserrat, Pitcairn, Svatá Helena a závislá území, Britská antarktická území, Britské indickooceánské územíPolinezja Francuska, Nowa Kaledonia i terytoria zależne, Wyspy Wallis i Futuna, Francuskie terytoria Południowe i Antarktyda, Saint Pierre i Miquelon, Majotta, Antyle Niderlandzkie, Aruba, Grenlandia, Anguilla, Wyspy Kajmany, Falklandy, Wyspa Południowy Sandwich i terytoria zależne, Wyspy Turks i Caicos, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Montserrat, Pitcairn, Święta Helena i terytoria zależne, terytorium Antarktyki Brytyjskiej, Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego
Toto nařízení stanoví rámec pro ochranu a udržitelné využívání populace úhoře říčního druhu Anguilla anguilla ve vodách Společenství, pobřežních lagunách, v ústí řek a v řekách a s nimi propojených vnitrozemských vodách členských států, které ústí do moří v oblastech ICES III, IV, VI, VII, VIII, ‧ nebo do Středozemního mořeNiniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy służące ochronie i zrównoważonej eksploatacji zasobów węgorza europejskiego Anguilla anguilla w wodach Wspólnoty, w należących do państw członkowskich lagunach, ujściach rzek, rzekach i powierzchniowych wodach śródlądowych, które uchodzą do morza w obszarach ICES III, IV, VI, VII, VIII, ‧ lub uchodzą do Morza Śródziemnego
Oblast Baltické moře/oblast ICES ‧ (kromě Skagerraku a Kattegatu)/treska obecná Gadus morhua ‧ b-d platýs limanda Limanda limanda ‧ b-d platýs bradavičnatý Platichthys flesus ‧ b-d sleď obecný Clupea harengus ‧ b-c/III d platýs velký Pleuronectes platessa ‧ b-d losos obecný Salmo salar ‧ b-d pstruh obecný Salmo trutta ‧ b-d šprot obecný Sprattus sprattus ‧ b-d kambala velká Psetta maxima ‧ b-d úhoř říční Anguilla anguilla ‧ b-d okoun říční Perca fluviatilis ‧ d štika obecná Esox lucius ‧ d candát obecný Stizostedion lucioperca ‧ d síh (rod) Coregonus sppMorze Bałtyckie, z wyłączeniem Kattegat
kaprovými vodami vody, které jsou nebo by mohly být vhodné pro život ryb náležejících ke kaprovitým (Cyprinidae) nebo k jiným druhům, jako jsou štika obecná (Esox lucius), okoun říční (Perca fluviatilis) a úhoř říční (Anguilla anguillaokreślenie wody karpiowe oznacza wody, w których żyją lub będą mogły żyć ryby karpiowate lub innych gatunków, np. szczupak (Esox lucius), okoń (Perca fluvialis) i węgorz (Anguilla anguilla
Od ‧. července ‧, nebo ode dne provádění plánu řízení stavu úhořů před tímto datem se povoluje celoroční lov úhoře druhu Anguilla anguilla za předpokladu, že rybolov splňuje zvláštnosti a omezení stanovené v plánu řízení stavu úhořů schváleném Komisí v souladu s odstavcemOd dnia ‧ lipca ‧ r. lub od dnia wdrożenia planu gospodarowania zasobami węgorza, jeżeli nastąpiło to wcześniej, wolno poławiać węgorza Anguilla anguilla przez cały rok, pod warunkiem że sektor związany z tymi połowami spełnia warunki i ograniczenia określone w planie gospodarowania zasobami węgorza zatwierdzonym przez Komisję zgodnie z ust
zařazení Anguilla Anguilla (úhoře říčního) do přílohy ‧ úmluvy CITES, které navrhlo Německo jménem členských státůzaproponowane przez Niemcy w imieniu państw członkowskich wpisanie do załącznika ‧ do konwencji CITES gatunku Anguilla Anguilla (węgorza europejskiego
– Ostatní živé ryby: Úhoři (Anguilla spp– Pozostałe ryby żywe: węgorz (Anguilla spp
Amerika/AnguillaAmeryka/Anguilla
ex‧ – Uzené ryby, včetně filé: Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster) (KN ‧); Úhoři (Anguilla spp.) (KN ‧); Kapři (ex KNex‧ – Ryby wędzone, włącznie z filetami: pstrąg i troć (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster) (CN ‧); węgorze (Anguilla spp.) (CN ‧); karp (ex CN
– Ryby, čerstvé nebo chlazené, vyjma rybího filé a jiného rybího masa čísla ‧: Úhoři (Anguilla spp– Ryby świeże lub schłodzone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją ‧: węgorze (Anguilla spp
– Ryby, zmrazené, vyjma rybího filé a jiného rybího masa čísla ‧: Úhoři (Anguilla spp– Ryby zamrożone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją ‧: węgorze (Anguilla spp
Prohlášení Společenství o cukru pocházejícím z Belize, Svatého Kryštofa a Nevis-Anguilly a SurinamuDeklaracja Wspólnoty dotycząca cukru pochodzącego z Belize, St-Kitts-Nevis-Anguilla i Surinamu
Do přílohy ‧ úmluvy byly zahrnuty druhy Anguilla anguilla (vstupuje v platnost dne ‧. března ‧), Caesalpinia echinata (s vysvětlivkou) a Pristis microdon (s vysvětlivkouGatunki Anguilla anguilla (z datą wejścia w życie ‧ marca ‧ r.), Caesalpinia echinata (z przypisem) oraz Pristis microdon (z przypisem) zostały włączone do załącznika ‧ konwencji
Ekologická produkce okouna mořského, mořana zlatého, smuhy královské, cípalovitých ryb (Liza, Mugil) a úhořů (Anguilla spp.) v zemních nádržích vyhloubených v přílivových oblastech a pobřežních lagunáchEkologiczna produkcja labraksa, dorady, kulbina, mugilowatych (Liza, Mugil) i węgorza (Anguilla spp.) w stawach ziemnych w obszarach pływowych i lagunach przybrzeżnych
Dále mám tu čest potvrdit, že pokud naše společné snahy dohodnout taková omezení v rámci NASCO pro období let ‧ neuspějí, uskuteční se během dvoutýdenního období, které bezprostředně následuje po výročním zasedání NASCO roku ‧, dvoustranné konzultace mezi Faerskými ostrovy a SpolečenstvímPonadto mam zaszczyt potwierdzić, że gdyby nasze wspólne starania mające na celu ustalenie takich limitów w ramach NASCO dla sezonu ‧ nie powiodły się, dwustronne konsultacje między Wyspami Owczymi a Wspólnotą będą prowadzone w terminie dwutygodniowym następującym po corocznym spotkaniu NASCO w ‧ roku
Od roku 2001 funguje vedvoulokalitách : hlavní konferenÁní centrum ve Färingsö – ostrov na jezeŒe vblízkosti Stockholmu – a v nové budovÖ v centru Stockholmu .Odroku 2001 ma ona dwie lokalizacje : g TM ówne centrumkonferencyjne na Färingsö , wyspie na jeziorze wpobliau Sztokholmu , oraz nowy obiekt w centrum Sztokholmu .
tradičním obchodním tokům mezi přístavy v kontinentálním Řecku a ostrovy v Egejském mořitradycyjną wymianę handlową z portami w kontynentalnej części Grecji i między wyspami na Morzu Egejskim
Kanárské ostrovy jsou místem s velmi bohatou biologickou rozmanitostí : roste tu bezpočet ros tlin , moře se hemží delfíny a želvami a dramatická scenérie vnitrozemí ukrývá mnoho vzácných a neobyčejných druhů živočichů i rostlin .Wyspy znane są z bogatej szaty roślinnej , morza wokół wysp pełne są delnów i żółwi morskich , a wnętrza wysp kryją liczne rzadkie i nadzwyczajne gatunki zwierząt .
(EN) Dalším bodem je rozprava o návrhu usnesení, který předložily Elizabeth Lynne a Pervenche Berès jménem výboru EMPL, o návrhu směrnice Rady, kterou se provádí Rámcová dohoda o prevenci poranění ostrými předměty v nemocničním a zdravotnickém odvětví, uzavřená mezi HOSPEEM a EPSU.Następnym punktem porządku obrad jest debata nad wnioskiem dotyczącym rezolucji zgłoszonej przez panią poseł Elizabeth Lynne i panią poseł Pervenche Berès, w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL), w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wykonania umowy ramowej zawartej między HOSPEEM a EPSU dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6496 zdań frazy anguilla [ostrov].Znalezione w 1,911 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.